Ruim 17 miljard aan coronasteun voor bedrijven

Verreweg het meeste geld (15 miljard) ging naar loonsteun via de NOW.

Bedrijven hebben vorig jaar in totaal 17,6 miljard euro aan coronasteun ontvangen ter compensatie van loonkosten en vaste lasten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Veruit het grootste gedeelte van het bedrag, 15 miljard euro, werd uitgegeven via de NOW-regeling. Die is opgezet om werkgelegenheid te behouden.

Het grootste deel van de subsidies voor loonkosten en vaste lasten werd uitbetaald aan bedrijven in de handel. Het gaat in totaal om bijna 3 miljard euro, waarvan 2,6 miljard euro subsidies voor loonkosten. Aan horecabedrijven werd met 2,8 miljard euro iets minder uitbetaald. In die sector werden minder loonkosten vergoed maar werd wel met bijna 800 miljoen euro veruit het hoogste bedrag uitgekeerd om te compenseren voor vaste lasten.

Volgens het statistiekbureau moest de overheid in de regio Groot-Amsterdam gemiddeld de meeste coronasteun uitkeren per werknemersbaan, namelijk bijna 4000 euro. Daaronder valt ook de gemeente Haarlemmermeer waar luchthaven Schiphol ligt. Haarlemmermeer is relatief zwaar getroffen door de coronacrisis. In de regio Groot-Amsterdam maakten bedrijfsvestigingen ook relatief het vaakst gebruik van een of meerdere steunmaatregelen.

De meeste regio’s waar gemiddeld minder dan 1500 euro aan subsidie voor loonkosten en vaste lasten is verleend per werknemersbaan, liggen in het noorden van het land. In Oost-Groningen is het bedrag per werknemersbaan met 1000 euro het laagst.

 

Gerelateerde artikelen