Veel minder werklozen in 2017

Vorig jaar waren er in Nederland gemiddeld 101.000 werklozen minder dan een jaar eerder.

In december kwam het aantal werklozen uit op 395.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het statistiekbureau merkt daarbij op dat het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk vorig jaar in doorsnee 176.000 hoger lag dan in 2016. Daarmee is het het derde jaar op rij waarin het aantal werkenden hoger ligt dan het jaar ervoor. Daarbij was de gemiddelde toename ook groter dan in 2015 en 2016.

Waar het aantal mensen met betaald werk al drie jaar hoger is dan een jaar eerder, is het aantal werklozen volgens het CBS al drie jaar op rij lager dan het jaar ervoor. Ook de gemiddelde afname van het aantal werklozen was in 2017 sterker dan in 2015 en 2016.

Het werkloosheidspeil bleef in december stabiel ten opzichte van een maand eerder, op 4,4 procent van de beroepsbevolking. In december 2008, aan het begin van de crisis, was dit nog 3,7 procent. Het aantal mensen met betaald werk kwam in de laatste maand van het jaar uit op bijna 8,7 miljoen.

Het aantal lopende ww-uitkeringen daalde in december naar 330.000. Dat is een daling van 20 procent ten opzichte van december 2016. De afname is zowel in alle leeftijdsgroepen als bij mannen en vrouwen zichtbaar. In heel 2017 werden 390.000 nieuwe ww-uitkeringen verstrekt. Dat is een daling met ruim 20 procent ten opzichte van een jaar terug.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak in een reactie van prachtige cijfers. ,,Heel mooi voor al die mensen die aan het werk zijn gekomen. Tegelijkertijd zijn er nog genoeg mensen die kunnen en willen werken. Voor hen zijn er weer nieuwe kansen. Ook zijn er werkgevers die zitten te springen om personeel. Daarmee is er werk aan de winkel'', zo zei hij.

Gerelateerde artikelen