Ruil schulden arme landen in voor klimaatmaatregelen

Ruil schulden arme landen in voor klimaatmaatregelen
Via een debt-for-climate swap kunnen landen klimaatbeleid financieren.

De covid-pandemie kan leiden tot een internationale schuldencrisis in lagelonenlanden. Deze landen zagen hun economieën instorten en oplopende schulden. Om deze crisis te voorkomen zouden lagelonenlanden hun schulden weg kunnen strepen tegen het doorvoeren van klimaatmaatregelen.

Dat staat in een onderzoeksrapport van kredietmaatschappij Artradius. Zeker nu het zogenaamde Debt Service Suspension Initiative (DSSI) is afgelopen krijgen lagelonenlanden het financieel topzwaar. Door deze regeling van de G20-landen konden arme landen hun schuldbetalingen opschorten om ze in gezondheidszorg en sociale voorzieningen te steken.

Dat is niet alleen in het belang van hun schuldeisers – ontwikkelde landen die klimaatdoelen moeten realiseren – maar ook van de ontwikkelingslanden die last hebben van klimaatverandering.

Zo wijst het rapport naar landen als de Malediven, die dreigen onder te lopen door de stijgende zeespiegel. Andere landen worstelen met droogte en overstromingen. Om deze rampen te voorkomen stimuleren IMF en de Wereldbank een groen, inclusief economisch herstel.

Investeringen om de effecten van klimaatverandering aan te pakken of de CO2-uitstoot te verminderen, kunnen een kans bieden om de groei nieuw leven in te blazen, banen te creëren en economieën klimaatbestendiger te maken. Maar deze landen kunnen investeringen hiervoor niet zelf de investeringen opbrengen door hun hoge schuldenlast

Via een debt-for-climate swap kunnen landen hun vrijgekomen middelen gebruiken om te besteden aan maatregelen tegen de impact van klimaatverandering. Multilaterale en bilaterale crediteuren bieden al steun aan landen om de impact van de Covid-19-pandemie op hun economieën te verzachten.