Roundtable M&A en Corporate Finance – Vertrouwen in de markt groeit

Een selecte groep M&A Adviseurs ging onlangs in discussie over het overnameklimaat. Conclusie? Het vertrouwen groeit. Veel strategische kopers hebben echter een principiële weerstand tegen brede verkoop processen. "Dat is jammer", aldus een van de experts, "want in deze markt hebben strategen in veel gevallen sterkere kaarten en minder financieringsbeperkingen dan private equity."

Het derde M&A Café van 2012 trok meer dan 150 M&A professionals naar het kantoor van ABN AMRO, alwaar alle aanwezigen op zoek gingen naar kansen in de markt. Voorafgaand aan het netwerkgedeelte gingen top M&A-adviseurs in discussie over het overnameklimaat. De besloten discussie vond plaats onder een selecte groep M&A adviseurs, die hun verwachting over de markt uitspraken. Op de vraag waar de komende periode de deals vandaan moeten komen, bestond geen eenduidig antwoord. Duidelijk is wel dat strategische kopers terug zijn en dit tot een gezonder klimaat leidt, daar de Private Equity spelers juist wat meer in de luwte zijn qua dealactiviteit. De scope gaat in toenemende mate naar het buitenland: strategische kopers uit de VS maar ook partijen uit Scandinavië en Azië richten hun pijlen in toenemende mate op Nederland. Verkopers dienen daar zeker rekening mee te houden.

Enkele inzichten van de aanwezigen:

Charles Spaan, ABN AMRO: “Wijzigende regulering en marktomstandigheden leiden ook tot vraag naar nieuw kapitaal in de energie sector. Het gaat hier dan vooral om investeringen in infrastructuur. Spelers zullen in sommige gevallen hiervoor het kapitaal moeten gaan openen.”

Bastiaan Vaandrager, Rothschild: “Veel strategische kopers hebben een principiële antipatie tegen brede verkoop processen. Dat is jammer want in deze markt hebben strategen in veel gevallen sterkere kaarten en minder financieringsbeperkingen dan private equity. Het is aan verkoper, management en zeker ook adviseurs om de respectievelijke belangen niet uit het oog te verliezen, maar ook aan strategen om zich niet te laten afschrikken, het spel mee te spelen en vertrouwen te hebben in hun positionering.”

Charles Spaan, ABN AMRO: “Wij zien in een aantal sectoren een grote vraag naar nieuw kapitaal ontstaan. In de financiële sector wordt dit vooral door regulering gedreven (Basel III, Solvency II) maar ook door afschrijvingen op slechte leningen. De gevolgen van de verhoogde kapitaaleisen worden bij de banken nog vergezeld door een gelijktijdig tekort aan funding, de LTRO faciliteiten van de ECB hebben dit probleem weliswaar op de korte termijn gedeeltelijk verholpen maar funding blijft op de agenda staan. Banken proberen mede daarom de balans te verkorten en non-core activiteiten qua regio en product worden nu afgestoten. We zien daar hier ook in de Benelux de gevolgen van; de Friesland Bank transactie, buitenlandse consumer finance activiteiten die te koop staan en bijvoorbeeld de verkoop van internationale assets door Nederlandse banken.”
__________________________________________________________________________________
Word lid van de M&A Community
Leden van de M&A Community hebben meer kennis en doen meer deals. Naast uitnodigingen voor 7 jaarlijkse M&A Cafés en de Private Equity Summit ontvangt u M&A Magazine. In 2012 heeft u gratis toegang tot de unieke M&A Databank & League tables. Word nu lid via MenA.nl.
__________________________________________________________________________________

Bastiaan Vaandrager, Rothschild: “Het is op dit moment een kopersmarkt, met name voor strategische partijen. Goede kans dat ze voor een auction uit zaken kunnen doen, maar dan moeten ze niet verwachten met een bodembod exclusiviteit te krijgen.”

Albert Koops, BDO Corporate Finance: “De fusie- en overnameadviseurs moeten de markt transparanter maken om het aantal fusies en overnames in stand te houden.”

Bastiaan Vaandrager, Rothschild: “Creativiteit en continue dialoog met kopers en financiers in het proces is heel erg belangrijk. Als adviseur kom je niet ver als je rigide blijft hangen aan je eerste timetable en proces beschrijving.”

Bart Jonkman, BlueMind Corporate Finance: “Bij onze internationale corporate finance collega’s zie ik grote verschillen wat betref deal flow en interesse in deals. Brazilië en de USA zijn bijvoorbeeld booming, maar Spanje natuurlijk nu juist niet. Naar kopende strategische partijen wordt het daarbij steeds belangrijker, dat wij met locale mensen ter plekke toegevoegde waarde bieden. Daarnaast is er in toenemende mate behoefte aan alternatieven voor bancair geld.”

Maarten Wolleswinkel, Holland Corporate Finance: “In de Huidige markt gaat het erom dat je juist internationaal kopers kunt aanspreken in regio’s waar wel groei is. In de US en Duitsland is men op dit moment weer super Bullish, dus daar moet je nu met kopers in gesprek. Uiteraard met locale mensen.”

Nico Dijkstra, NIBC Bank: “De huidige markt wordt nog steeds gekenschets door een hoge mate van onzekerheid, hierdoor zijn maar weinig verkopers bereid een traditionele veiling te organiseren en zullen partijen vooralsnog met name in bilatale processen trachten overeenstemming te bereiken.”

Onno Sloterdijk, KPMG Corporate Finance: “De Private Equity markt zal in 2012 zowel in aantallen deals als in volume circa 50% minder zijn dan vorig jaar.”

####

Maarten Wolleswinkel, Holland Corporate Finance: “Pensioenfondsen hebben helaas nauwelijks door wat een kansen en mooie marges het biedt om ook vreemd vermogen aan bedrijven te verstrekken.”

Erwin de Jong, Bank Oyens & Van Eeghen: “Om de flow in M&A in Nederland weer op gang te krijgen zijn alternatieve financieringsbronnen, buiten de banken, een conditio sine qua non.”

Maarten Wolleswinkel, Holland Corporate Finance: “Wij zien India en China steeds meer kennis vergaren vaart maken in M&A processen. Het duurt niet lang meer of ze kunnen zelf mee in zeer snelle en strakke veilingen.” Roel ter Steeg, MBCF: “Crisis in het Chinees bestaat uit twee woorden: Bedreiging en Kans. Zo kijk ik momenteel ook naar de crisis, het dwingt om creatief en onderscheidend te zijn en biedt veel kansen om vernieuwingen daadwerkelijk eens door te voeren.”

Paul Kuipers, BNP Paribas: “De huidige M&A markt wordt zeer sterk beïnvloed door volatileit in de kapitaalsmarkten. Vooral Europese ondernemingen zijn onzeker over de economische vooruitzichten en impact van M&A op hun aandelenkoers en financiering flexibiliteit. Niet Europese spelers opereren veelal vanuit een geheel ander economisch klimaat, waardoor zij – mede geholpen door relatieve aandeel- en wisselkoersen – buitenkansen zien. Wat betreft Private Equity, de grotere transacties in de eerste helft van 2011 werden vooral mogelijk gemaakt door high yield bond financiering. Deze financieringroute is sindsdien echter veel minder aantrekkelijk geworden en gezien de economische onzekerheid is ook de prijsdiscussie tussen verkopers en kopers bemoeilijkt. Een herstel van de M&A markt zal dan ook waarschijnlijk pas plaatsvinden wanneer de kapitaalsmarkten gestabiliseerd zijn, waarbij de huidige onzekerheid o.a. met betrekking to Griekenland een belangrijke rol zal blijven spelen in de komende tijd.”

Gerelateerde artikelen