Robots stellen mensen in staat talenten beter te benutten

De essentie van het verbeteren van bedrijfsprocessen zit niet zo zeer in robotisering zelf, maar in de omgang met data.

Robotisering wordt vaak bezien als iets engs en ongrijpbaars. Misschien zelfs als een bedreiging voor de rol van de mens in het arbeidsproces. Robert H. Brown, assistant vice-president bij het Center for the Future of Work van Cognizant, betoogt echter dat robots mensen de ruimte geven om hun unieke talenten aan te spreken. Door aan te sturen op samenwerking met robots kunnen bedrijven sneller, beter en goedkoper werken.
 
“Bij robotisering denken mensen aan bekende (film)robots als C-3PO, The Terminator of Robby the Robot. Hierdoor hanteren we vaak een dystopische visie op robotisering, maar de werkelijkheid is een stuk milder. Robots hebben geen menselijk voorkomen, maar zijn gewoon functionele dingen. Ze stofzuigen ons huis, assembleren auto’s of maaien ons gras”, zegt Brown. Volgens de Amerikaan is het cruciaal dat er op de werkvloer een samenspel komt tussen mensen en robots.
 
Business Process Outsourcing gaat volgens Brown heden ten dage over meer dan goedkoop arbeidsprocessen outsourcen. “BPO kan strategische waarde toevoegen aan een bedrijf. Robots zijn sterk in het uitvoeren van repetitieve taken. Dit kunnen zij sneller en beter dan menselijke krachten”, zegt Brown. De essentie van het verbeteren van bedrijfsprocessen zit volgens hem niet zo zeer in robotisering zelf, maar in de omgang met data. “Momenteel zit er nog veel data opgesloten in systemen. Robots kunnen deze data ontsluiten en aan elkaar koppelen. Dankzij deze technologieën kan er een hoger niveau van procesefficiëntie worden bereikt”, meent Brown.
 
Intelligent Process Automatization
In het whitepaper ‘The Robot and I’ komen Brown en zijn mede-auteurs van Cognizant tot drie grote conclusies. Deze conclusies vatten zij samen onder de drie M’s: Money, Meaning-making en Monday. Voor het whitepaper deed Cognizant onderzoek onder ruim 500 Noord-Amerikaanse en Europese banken, (zorg)verzekeraars en andere bedrijven. Bijna een vijfde van de respondenten stelde in het afgelopen jaar meer dan 15 procent aan kosten te hebben bespaard dankzij automatisering. Daarnaast verwachten veel deelnemers van de survey dat in de komende jaren minder mensen direct betrokken zullen zijn bij procesoptimalisatie.
 
Nog waardevoller dan kostenbesparing is volgens Cognizant de data die dankzij automatisering gegenereerd en gekoppeld kan worden. Dankzij de optimalisering van (real-time) data door Intelligent Process Automatization (IPA) kunnen analytics steeds vaker gebruikt worden om toekomstige scenario’s te schetsen. Brown bemerkt soms weerstand bij bedrijven om IPA in te voeren. “Zij vrezen dan dat het een omvangrijk, dus tijdrovend proces is”, beschrijft de Amerikaan. Daarom verwijst de derde M naar Monday. “Je kunt direct op kleine schaal beginnen met Intelligent Process Automatization. Bijvoorbeeld door op maandag een process readiness assessment te doen”, zegt Brown. Hij geeft het voorbeeld van een retailer die veel tijd kwijt was aan ‘invoice reconciliation’, het vergelijken van in- en uitgaande facturen met de activiteit op de bankrekening. “Dit kostte tientallen, zo niet honderden kleine menselijke handelingen per week. Dit soort processen zijn al rijk aan ondersteunende technologie, maar vereisen alsnog veel menselijke input om de data te integreren. Met IPA kan deze menselijke interventie overbodig gemaakt worden, terwijl de kans op fouten afneemt”, legt Brown uit.
 
Investeren in robotics
“Bedrijven moeten wel goed nadenken over automatisering”, stelt de Amerikaan. “Een strategie waarin er wordt geautomatiseerd om het automatiseren zal falen. Daarom is een stapsgewijze aanpak verstandig. IPA kun je gebruiken om processen opnieuw in te richten, maar het vergt soms enige tijd. In het meest gunstige geval treedt er direct efficiëntiewinst op.” Hoewel er soms afgetast moet worden op het gebied van robotisering denkt Brown dat de investeringen zich over het algemeen snel terugbetalen. “Vaak komen Robotic Process Automatization-oplossingen met licentiekosten. De terugverdientijd is door de besparing op arbeidskosten vaak gering”, stelt Brown. Om de IPA-business te versterken nam Cognizant vorig jaar TriZetto over dat een sterke positie op de Amerikaanse healthcaremarkt heeft. Met de oplossingen van TriZetto kunnen zorgaanbieders en -verzekeraars veel sneller declaraties verwerken.
 
Volgens Brown staan we aan de vooravond van een grote revolutie op het gebied van  IPA. Momenteel worden de technologieën vooral door grotere partijen toegepast, maar hij ziet ook zeker mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf. Zorgen over de invloed van IPA op de arbeidsmarkt wuift Brown weg. “Automatisering is van alle tijden. Uiteraard zullen er banen verdwijnen, maar dankzij innovatie worden ook altijd nieuwe banen gecreëerd. Wie had vijf jaar geleden kunnen bedenken dat een Twitter data wrangler één van de meest gevraagde beroepen zou zijn?”, illustreert Brown die graag verwijst naar wat hij het Budding-effect noemt. Engelsman Edwin Budding vond in 1830 de grasmaaier uit. “Voor die tijd maaiden mensen het gras met een zeis. Dankzij de uitvinding van Budding verdwenen er aanvankelijk banen voor de maaiers. Zijn uitvinding leidde er echter ook toe dat er op gras getennist kon worden en dat putting greens op golfbanen ontstonden.” Greenkeepers en de groundsman van Wimbledon mogen Budding dus nog steeds dankbaar zijn. 
 

Gerelateerde artikelen