Rob Wolthuis, MKB Nederland: “Actief credit management houdt een bedrijf gezond”

De achtste editie van Credit Expo wordt op woensdag 14 november aanstaande geopend door Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland. In zijn openingsspeech zal hij ingaan op het eenzijdig oprekken van betalingstermijnen door grote bedrijven. Ook zal hij het belang van goed credit management voor het midden- en kleinbedrijf onderstrepen.

Nederlandse MKB ondernemers zijn steeds bewuster van de noodzaak van een goed opgezet creditmanagementbeleid. MKB-Nederland zal deze gedachte de komende jaren verder uitdragen, onder andere via de ondernemerskredietdesk.

Mocht het nieuwe kabinet Rutte II al voor 14 november op de trappen van het bordes van koningin Beatrix zijn verschenen, zal Hans Biesheuvel ook ingaan op het regeerakkoord en de betekenis daarvan voor het midden- en kleinbedrijf. Rob Wolthuis (31) is secretaris ondernemerschap en financiering van VNO-NCW en MKB-Nederland. In dit interview blikt Wolthuis inhoudelijk vooruit op de openingsspeech.

Wat kan het midden- en kleinbedrijf de komende jaren verwachten? Houdt de crisis aan of hebben we te maken met de naweeën ervan?
De economische crisis heeft een lange nasleep. We zien een langere periode van magere economische groei. Voor 2013 zijn de vooruitzichten voor het midden- en kleinbedrijf nog magertjes. De export trekt wel aan, maar het mkb is sterk gericht op de binnenlandse markt waar consumentenvertrouwen een grote rol speelt. Voor het terugwinnen van vertrouwen zou het goed zijn als er een stabiel kabinet komt dat met maatregelen komt om de bouw weer uit het slop te trekken.

Zijn er nog specifieke valkuilen te verwachten voor het MKB?
Een valkuil is mijns inziens het gevaar van een te lang wegblijven van vertrouwen. De bouw is een zeer belangrijke sector. Maar aan de bouw zijn vele sectoren gelieerd: woninginrichting, makelaars, installatiebranche, detailhandel et cetera. Veel ondernemingen zijn onderdeel van een keten. Als schakels in de keten zwakker worden, heeft dat gevolgen voor alle andere partijen.

Door de crisis betalen veel ondernemingen hun rekeningen niet, of niet op tijd. Dit geldt ook voor overheidsinstellingen. Hierdoor komen met name de wat kleinere ‘broeders’ in het mkb in gevaar. Met als gevolg: dreigende faillissementen, minder investeringen, minder werkgelegenheid en daardoor minder of geen economische groei. Wat moet er volgens MKB-Nederland gebeuren om zulke problemen te voorkomen?
Gelukkig staat dit probleem inmiddels ook op het netvlies van de Nederlandse politiek. De Brusselse richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstanden is omgezet in Nederlandse wetgeving. Deze wet schrijft het overheden voor om rekening binnen dertig dagen te betalen. Overschrijding daarvan betekent boete en wettelijke rente. Deze wet moet nu alleen nog door de Eerste Kamer. Bij bedrijven geldt contractvrijheid, maar als er te laat wordt betaald heeft de crediteur recht op achterstandsrente en een vergoeding voor invorderingskosten. Ook wordt misbruik van marktmacht door het eenzijdig oprekken van betalingstermijnen aan banden gelegd.
__________________________________________________________________________________

8e Credit Expo, Woensdag 14 november 2012, NBC
De 8e editie van Credit Expo wordt gehouden op woensdag 14 november 2012 in het Nieuwegein Business Center. U kunt u hier registreren.
__________________________________________________________________________________

Wat kunnen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zelf doen om problemen te voorkomen?

Ondernemers moeten zich ervan bewust zijn dat een actief credit management een belangrijke bijdrage kan leveren aan de gezondheid van de onderneming en de afhankelijkheid van externe financiers.

Hoe zit het met de solidariteit binnen het MKB zelf? Is het nog steeds zo dat de grote bedrijven het de kleintjes lastig maken?
In de praktijk zien wij dat grote bedrijven de betalingstermijnen steeds verder oprekken. Leveranciers moeten daardoor langer op hun geld wachten. Deze leveranciers, MKB-bedrijven, hebben meestal geen machtspositie om het eenzijdig oprekken van betalingstermijnen tegen te gaan. Maar zij ondervinden er wel de gevolgen van. De meeste bedrijven kunnen niet ineens zomaar twee maanden langer op hun geld wachten. Dat zet een onderneming stil. Uiteraard is deze ontwikkeling MKB-Nederland een doorn in het oog. De nieuwe wet ter bestrijding van betalingsachterstanden, de Late Payment Directive, zal deze problemen mogelijk helpen voorkomen. MKB-Nederland vindt het netjes omgaan met betalingstermijnen onderdeel zou moeten zijn van het maatschappelijk verantwoord ondernemen bij grote bedrijven.

Zou de overheid geen voorbeeldfunctie moeten vervullen in het op tijd betalen van rekeningen? Is er al verbetering zichtbaar wat dat betreft?
MKB-Nederland heeft veel aandacht besteed aan het tijdig betalen van rekeningen door overheden. Door onderzoek dat Dun & Bradstreet voor ons heeft uitgevoerd hebben wij goed zicht op de ontwikkelingen in betalingsgedrag van gemeenten. Ranglijsten hierover zijn te vinden op www.snellerbetalen.nl. Sinds MKB-Nederland aandacht vraagt voor het onderwerp zien we dat gemeenten, maar ook rijksoverheid zich steeds beter aan betalingstermijnen houden. De overheid wordt bovendien door de komende wet aangespoord om rekeningen tijdig te voldoen.

Middelgrote en kleine bedrijven hebben vaak moeite de financiering van nieuwe investeringen rond te krijgen. Wat is daar aan te doen?
Financiering van het mkb is hét speerpunt van MKB-Nederland. Wij krijgen van onze leden veel vragen over kredietverlening. Met name de kredieten tot 250.000 euro komen moeilijk los, terwijl aan die categorie kredieten juist het meeste behoefte is. Wij hebben de www.ondernemerskredietdesk.nl opgericht om ondernemers wegwijs te maken in financieringslandschap. Zo besteden we aandacht aan de andere mogelijkheden van financiering naast die van de banken.

Hoewel de banken natuurlijk de belangrijkste financier van het bedrijfsleven zijn en blijven, ziet MKB-Nederland graag het financieringsaanbod ruimer worden. Er zijn inmiddels diverse initiatieven in de markt die daarop gericht zijn. Niet ter vervanging van de bank, maar om complementair daaraan te werken. Er zijn enkele specifieke MKB-fondsen in de maak. Andere voorbeelden zijn crowdfunding, de kredietunies en MKB-obligaties.

Nederland telt inmiddels 700 duizend zzp’ers. De stap van zzp’er naar werkgeverschap is een moeilijke. Wat zou er moeten gebeuren om die stap eenvoudiger te maken?
Behalve het stimuleren van ondernemerschap is het ook nuttig om te bezien hoe starters zo goed mogelijk geëquipeerd kunnen worden om verder te kunnen doorgroeien. Nederland blijft hierin internationaal gezien echter duidelijk achter. Veel ondernemers starten om zelfstandig te kunnen zijn, maar die zelfstandigheid stopt natuurlijk zodra er personeel aangenomen wordt. Vanaf dat moment draagt de werkgever verantwoordelijkheid voor het personeel. De beschikbaarheid van goed opgeleid personeel is van groot belang.

Is de groei van zzp’er naar werkgeverschap altijd wenselijk?
Doorgroei is zeker van belang. Een dynamische economie vraagt ook om groeiende ondernemingen. Het zou heel goed zijn als een deel van die 700 duizend zzp’ers doorgroeit naar kleine of middelgrote ondernemingen.

Hoe ziet u de rol van de incassobedrijven binnen het MKB? Wat kunnen zij doen om het MKB ‘gezonder’ te maken?
Voor ondernemers is het inschakelen van een incasso-organisatie soms nog een brug te ver. Er wordt lang gewacht voordat er actie wordt ondernomen op moeilijk te innen facturen. Hierdoor kan veel frustratie ontstaan Een actief debiteurenbeleid, waaronder ook incassobeleid, zou deze frustratie kunnen verminderen.

Per 1 juli van dit jaar is de nieuwe incassowet ingevoerd. Wat betekent dat voor het MKB? Heeft MKB-Nederland er al ervaringen mee?
Wij zijn blij met de nieuwe incassowet. De wet geeft de schuldenaar en schuldeiser meer duidelijkheid. Dat is ook goed voor het MKB.

Hoe staat het met het maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) binnen het MKB? Onderneemt MKB-Nederland actie om mvo te ondersteunen?
Mvo zit al in de haarvaten van het MKB en het MKB zit in de haarvaten van de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een relatief nieuw begrip, maar in feite is het MKB daar al tientallen jaren mee bezig. Denk maar sponsoring van de lokale voetbalclub, fanfare of ijsbaan. Het MKB maakt zich ook sterk voor het aannemen van mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan. Uiteindelijk is mvo ook een manier om je te onderscheiden: consumenten vragen er tegenwoordig om!

MKB voorzitter Hans Biesheuvel opent de 8e editie van Credit Expo op woensdag 14 november 2012 om 9.45 uur in het Nieuwegein Business Center.

Bron: www.creditexpo.nl

Gerelateerde artikelen