Rob Kuster nog voor zijn dertigste financieel directeur

fallback
De functie van directeur komt bij de meeste financials pas in zicht als ze rond de veertig zijn. Rob Kuster slaagde erin om deze carrièrestap al elf jaar eerder te maken. De 29-jarige Kuster werd onlangs benoemd tot financieel directeur bij Beter Horen, producent van hooroplossingen. Daarvoor was hij werkzaam als controller bij Getronics PinkRoccade.

Hoe is het om al op uw 29e financieel directeur te zijn?
Het is mooi om al op jonge leeftijd de kans te krijgen om een dergelijke verantwoordelijke functie te bekleden. Het biedt de mogelijkheid om snel veel te leren, dat vind ik het meest interessant. Veel wat ik tijdens mijn opleiding heb geleerd, kan ik direct toepassen in de praktijk en het is tevens een unieke mogelijkheid om mijn managementvaardigheden verder te ontwikkelen.

U zult vast en zeker leiding geven aan mensen die veel ouder zijn dan u. Belemmert dat u niet in het uitoefenen van uw functie?
Nee, integendeel. Ik zie het juist als een voordeel: het is juist heel goed om ook in de directie van een bedrijf een goede leeftijdsmix te hebben. Verschillende generaties beoordelen voorkomende problemen vaak anders en dit zorgt er juist voor dat je als directie dus alle issues vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. Op deze manier denk je buiten je kaders, sluit je dus geen enkele oplossing uit en dat kan heel verfrissend zijn. Bovendien kan ik als jongere veel leren van de ervaring van de andere generatie. Wat betreft het leidinggeven aan mensen die veel ouder zijn: als je eenieder met respect tegemoet treedt en duidelijk communiceert, bereik je vanzelf acceptatie.

U werkte hiervoor als controller bij Getronics PinkRoccade. Hoe is uw verdere carrièreverloop?
Na mijn universitaire studie Bedrijfskunde ben ik als assistent controller begonnen bij een Volkswagen/Audi-dealergroep. Ik heb daar ‘met de voeten in de modder’ waardevolle praktijkervaring opgedaan: een familiebedrijf met een platte organisatiestructuur waarbij je dus al snel bij beleidsbepalende zaken betrokken wordt. Vervolgens bewust ervoor gekozen om mijn carrière voort te zetten binnen een grote beursgenoteerde organisatie teneinde mijn blikveld te verruimen. Het werd Getronics, alwaar ik als controller werkzaam ben geweest in een voor het bedrijf turbulente tijd; ik heb daar in verschillende reorganisatietrajecten geparticipeerd, dat waren intensieve tijden maar daarom juist wel heel leerzaam. Tijdens mijn job bij Getronics ben ik tevens gestart met de RC-opleiding om mijn theoretische kennis verder te verdiepen.

Hoe is Beter Horen bij u terecht gekomen en waarom heeft u voor dit bedrijf gekozen?
Na een uitgebreid selectieproces ben ik bij Beter Horen in dienst getreden als financieel directeur als opvolger van een vertrekkend directielid. Ik heb gekozen voor Beter Horen, allereerst omdat deze brede functie de mogelijkheid biedt om opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Ten tweede spreekt de dynamiek van de markt waarin Beter Horen zich begeeft mij enorm aan, er verandert veel en daarop als team goed anticiperen is een mooie uitdaging. Ten derde omdat Beter Horen onderdeel is van een beursgenoteerde groep (Amplifon, gevestigd in Milaan) die wereldmarktleider is op het gebied van verkoop van hooroplossingen. De beursnotering en het internationale karakter zorgen voor extra vakinhoudelijke uitdaging (bijv.IFRS).

Wat maakt u zo geschikt voor deze functie?
Natuurlijk is het belangrijk dat je over de juiste financiële vooropleiding beschikt aangevuld met of studerend voor een postdoc (RC). Als directielid zijnde is het voorts ook belangrijk dat je bedrijfsstrategisch mee kunt denken met andere disciplines, daar komt een Bedrijfskundige achtergrond met een gezonde basis Strategisch Management en Marketing goed van pas.Ik kom bij een beursgenoteerde organisatie vandaan (Getronics), dus ik weet wat de verantwoordelijkheden zijn die bij een beursnotering horen. Ten slotte moet je het ook leuk vinden om veel met mensen om te gaan, want je bent aanvoerder van een team en de aansturing van mensen is een belangrijk aspect van de functie.

Kunt u in grote lijnen omschrijven met welke taken u zich bezighoudt?
Twee belangrijke zaken waar de financieel directeur zich op moet richten zijn mijns inziens winst en groei. Je moet een goed Management Control Systeem hebben dat het mogelijk maakt hierop te sturen. Je moet organiseren dat je een snelle en betrouwbare interne informatievoorziening hebt en als aanvoerder van het finance team moet je hier strak op toezien. Ik houd me daarnaast ook bezig met het forecasten van toekomstige resultaten. Als financieel directeur onderhoud je ook de externe contacten. Belangrijk hierbij is de communicatie richting de moedermaatschappij. Voorts ben ik verantwoordelijk voor de IT-afdeling en ik denk dat het ook goed is deze onder te brengen onder de financieel directeur omdat IT belangrijke ondersteuning levert aan het vormgeven van de processen binnen de organisatie.

Wat zijn voor u kernwaarden?
Een van mijn kernwaarden is openheid. Ik hecht sterk aan een open communicatie, waarin gestimuleerd wordt om kennis, informatie en problemen te delen. Als er een probleem is, blijf er niet ‘op zitten’, maar kom ermee naar voren want wellicht heeft een collega de oplossing paraat. De hiërarchische lijnen binnen de financiële afdeling zijn dan ook kort. Ik hecht ook zeer aan duidelijkheid: afspraak = afspraak en dan moet ook iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin nemen. Voorbeeld zijn de periodieke rapportages: dit is de basis en dat moet altijd op tijd zijn.

Waar liggen volgens u kansen en bedreigingen voor de financieel directeur?
Kansen liggen in het meer betrokken zijn bij de business, oplossingen te bedenken die toegevoegde waarde bieden aan de business. Hierin schuilt tevens een bedreiging, want je moet de core-business van de financiële afdeling hiermee niet verwaarlozen: de basisadministratie moet natuurlijk goed op orde zijn en dat blijft een belangrijke verantwoordelijkheid. Ik vind dan ook dat je als financieel directeur ‘in journaalposten moet kunnen denken’, zo kun je vaak snel een goed beeld vormen van de situatie en wat de gevolgen zijn van bepaalde (administratieve) handelingen

U heeft op jonge leeftijd al een vrij hoge plek op de carrièreladder bereikt. Tot hoever reikt uw ambitie?
Het belangrijkste vind ik toch altijd dat je plezier hebt in wat je doet, dat geeft je extra energie en dan kun je ook beter presteren. Ik ben ambitieus, bij alles wat ik doe wil ik het maximale eruit halen wat binnen de mogelijkheden ligt. Beter Horen is een mooi bedrijf met 550 enthousiaste medewerkers met landelijk ruim 130 vestigingen en de functie van financieel directeur biedt hierin ruim voldoende uitdaging. Wat de toekomst op lange termijn brengt is natuurlijk lastig te voorspellen, maar de positie van CFO is heel interessant en er zijn vele goede (middel)grote internationaal opererende organisaties in Nederland die een mooie uitdaging kunnen zijn.

Mogen wij u ook interviewen? Heeft u onlangs als controller of financieel-manager een interessante carrière-stap gemaakt? Een stap die u met 10.000 collega's wilt delen? Stuur dan een mailtje met een korte toelichting naar de redactie. Dan kunnen onze journalisten u interviewen.

Gerelateerde artikelen