Rob de Fluiter Balledux, CFO Martinair: Nauw verbonden met MVO

fallback
Rob de Fluiter Balledux, CFO van Martinair Holland, is genomineerd voor de CFO Award 2006 in de categorie Niet-beursgenoteerd.

Geboortejaar: 1963
Opleiding:  Studeerde Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam,  gevolgd door een management development program op Harvard Business School.
Loopbaan:  De Fluiter Balledux begon zijn carrière als belastingadviseur bij Deloitte. Daarna ging hij aan de slag bij Koninklijke Nedloyd NV, waar hij in totaal 7 jaar heeft gewerkt. De laatste jaren was hij daar Directeur Financiën. Sinds 1 januari 2002 is hij werkzaam als CFO bij Martinair Holland NV.
Omzet:: 1,2 miljard euro (in 2005).
Aantal medewerkers: 3800 medewerkers 


Profiel
Rob de Fluiter Balledux begon zijn carrière als belastingadviseur bij Deloitte. Daarna ging hij aan de slag bij Koninklijke Nedlloyd NV, waar hij zeven jaar heeft gewerkt. De laatste jaren was hij daar Directeur Financiën.


Sinds 1 januari 2002 is hij werkzaam als CFO bij Martinair Holland NV. Als CFO is De Fluiter Balledux verantwoordelijk voor Corporate Control en Accounting, Treasury, Juridische Zaken, Facilitaire Dienst, Inkoop, Information Services en P&O bij Martinair.


Martinair is een internationaal opererende organisatie met verschillende luchtvaartgerelateerde dochter ondernemingen. In de loop van de tijd is Martinair uitgegroeid van een kleine chartermaatschappij tot een Europees en intercontinentaal opererende vracht- én passagiersvervoerder met charter- en lijndiensten.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is zeer nauw verbonden met de luchtvaartindustrie. Dit krijgt vorm vanuit diverse invalshoeken.


Natuurlijk staat de vliegveiligheid voorop. Hiervoor geldt een breed scala aan regelgeving en voorschriften die de veiligheid moet waarborgen. Martinair ziet er zeer streng op toe dat zowel het eigen personeel als het personeel van toeleveranciers zich hier aan houdt.


Sinds een aantal jaren wordt er veel geïnvesteerd in allerlei beveiligheidsmaatregelen. Vooral het verplicht aanleveren van informatie over passagiers, bemanningsleden en vracht  voorafgaande aan een vlucht, kost veel werk.

En dan is er natuurlijk het milieu-vraagstuk. Martinair is van mening dat alleen een gezamenlijke inzet de luchtvaartsector en de overheid leidt tot de beste afweging tussen economische belangen enerzijds en het milieu anderzijds. Z


o is Martinair vertegenwoordigd in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS), een ‘poldermodel voor de lucht’, waarin informatievoorziening en dialoog vooropstaan. In dit overlegorgaan nemen bedrijven uit de luchtvaartsector en de bewoners en bestuurders van omliggende gemeenten en betrokken provincies deel. Van de rijksoverheid heeft de Commissie de taak gekregen om binnen de ‘geluidsruimte’ die door de wetgever is vastgesteld, tot de beste oplossingen te komen.


Daarnaast werkt Martinair op Schiphol nauw samen met de andere partijen in de sector om, door middel van een milieuconvenant, invulling te geven aan de bestaande zorgplicht. Doel hiervan is binnen de grenzen te blijven voor wat betreft geluid en uitstoot van stoffen.

Milieumaatregelen blijven bij Martinair overigens niet beperkt tot de vliegtuigen, maar gelden voor de gehele onderneming. Martinair heeft daarom een scala van acties ondernomen tot beperking van energieverbruik, afvalverwerking en afvalscheiding, beperking van papierverbruik en het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke oliën en smeermiddelen. Bovendien zijn milieu-investeringen gedaan in de hangars en de garage.

Gerelateerde artikelen