RJ-Uiting 2014-3: ‘ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag’

De RJ-Uiting 2014-3: 'ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag' is gepubliceerd. In de RJ-bundel jaareditie 2013 zijn in hoofdstuk 400 Jaarverslag geringe aanpassingen opgenomen in de alinea's 400.110a en 111, daarbij werd reeds vermeld dat deze slechts een tussenstap vormen vooruitlopend op afronding van nadere discussie over hoofdstuk 400.

Dat meldt de Raad voor de Jaarverslaggeving
RJ-Uiting 2014-3 bevat het resultaat van deze discussie in de vorm van ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag met voorgestelde aanpassingen in de alinea’s 400.110a, 110b, 110c en 111. Deze ontwerp-Richtlijn moeten worden gezien tegen de achtergrond van het toenemende maatschappelijk belang dat wordt gehecht aan transparantie over risico’s en onzekerheden, waaraan ook de recente RJ-uitingen over hoofdstuk 290 Financiële instrumenten uitdrukking geven. 
De ontwerp-alinea 400.110c bevat een nadere invulling van de wijze waarop de rechtspersoon naar de mening van de RJ invulling behoort te geven aan het wettelijk vereiste van beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd. De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties of commentaren en ziet deze graag uiterlijk 21 mei 2014 tegemoet.

Gerelateerde artikelen