RJ vereenvoudigt RJ 271 Pensioenen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft aanzienlijke vereenvoudigingen aangebracht in de verwerking van pensioenen in de jaarrekening. Hoewel de nieuwe bepalingen pas gelden voor de jaarrekening 2010, mogen zij ook al vervroegd in de jaarrekening 2009 worden toegepast.

De RJ is afgestapt van het internationaal geldende onderscheid tussen ‘defined benefit’ en ‘defined contribution’ systemen. In plaats daarvan volgt de RJ nu de algemene regels voor voorzieningen. Dit betekent dat alleen een pensioenverplichting wordt opgenomen als de entiteit op balansdatum een contractuele of feitelijke verplichting heeft aan het pensioenfonds of de werknemers.

In veel gevallen zal dit betekenen dat de pensioenkosten aansluiten op de premieverplichtingen.

Bron: Tijdschrift Financieel Management, Jaarverslag
Onder redactie van Martin Hoogendoorn en Gerard van Santen, partners bij Ernst & Young Accountants LLP

Gerelateerde artikelen