RJ-Uiting 2013-3: ‘Wet Bestuur en Toezicht’

Afgelopen week heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2013-3: 'Wet Bestuur en Toezicht' gepubliceerd. De bepalingen van deze RJ-Uiting zijn een gevolg van de wijzigingen van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen.

Op grond hiervan is met ingang van 1 januari 2013 in het jaarverslag toelichting vereist indien de zetels in de raad van bestuur of de raad van commissarissen, voor zover deze zetels zijn verdeeld over natuurlijke personen, niet evenwichtig zijn verdeeld over vrouwen en mannen als bedoeld in artikelen 166 en 276 van Boek 2 BW. Deze bepaling geldt voor naamloze en besloten vennootschappen die aan de criteria van groot zoals bedoeld in artikel 2:397 lid 1 BW voldoen.

RJ-Uiting 2013-3 bevat een voorstel om een alinea toe te voegen in hoofdstuk 400 Jaarverslag als gevolg van de wijzigingen in boek 2 BW in verband met de regels over bestuur en toezichtin naamloze en besloten vennootschappen.

De ingangsdatum van deze wet is 1 januari 2013. De voorgestelde alinea is daarmee van toepassing op jaarverslagen die worden opgemaakt op of na 1 januari 2013.

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 15 februari 2013 tegemoet. Het ontwerp zal zo spoedig mogelijk na de commentaarperiode definitief worden gemaakt.

Bron: RJ

Gerelateerde artikelen