Risk-managementsysteem door AI-ontwikkeld

Factris ontvangt EU-financiering om met AI een risk-managementsysteem te ontwikkelen om financieringsproblemen MKB op te lossen

Fintech-bedrijf Factris heeft onlangs 1,4 miljoen euro toegewezen gekregen van de EU om de ontwikkeling te financieren van een geautomatiseerd risk-managementsysteem op basis van artificial intelligence (AI). Het gehele project kost 1,95 miljoen euro. Het nieuwe systeem lost een groot probleem op dat kleine ondernemingen door heel Europa raakt.

Dit probleem heeft te maken met risico. Als een bedrijf een nieuwe factuur factort, verkoopt dit bedrijf de factuur voor een kleine fee aan het factoring bedrijf dat in ruil daarvoor direct kapitaal verschaft. Zoals altijd bij het financieren van bedrijven, zit daar een risico aan. Tot op heden werd dit risico ingeschat door mensen, die vaak maar een beperkt deel van de gegevens tot hun beschikking hadden om de unieke, complexe situatie rond iedere aanvraag te beoordelen. Dat betekent dat het beoordelen van factoring aanvragen zowel duur als onvolledig is voor de meeste financiers. Het gevolg daarvan is dat veel MKBers als te riskant worden beoordeeld en derhalve geen toegang hebben tot de broodnodige financiering.

Dat probleem lost Factris nu op. Met behulp van de EU-subsidie ontwikkeld Factris een risk-managementplatform dat de kracht van AI gebruikt om automatisch risico’s te beoordelen. Een dergelijk systeem bestaat nog niet in deze branche. Door AI in te zetten voor het verzamelen en analyseren van data, krijgt Factris de mogelijkheid om het risico van iedere factoring-casus onmiddelijk te doorgronden en beoordelen. Deze AI-gestuurde automatische analyse, in combinatie met de mogelijkheid om risico continu te monitoren, lost het probleem op van menselijke inschattingen op basis van onvolledige informatie. Hiermee wordt factoring bereikbaar voor MKB-bedrijven door heel Europa.

Factris is een bewezen leider in financiele technische innovaties. Zo automatiseert hun Finance Automation for Business platform (“FAB”), taken voor medewerkers om klantenservice te personaliseren. Dit nieuwe AI-gestuurde systeem geeft Factris een nog groter concurrentievoordeel doordat enerzijds de kosten van factoring omlaag gaan, terwijl anderzijds het factoringproces exponentieel sneller verloopt.

Factris-CEO Brian Reaves vertelt: “Sinds dag één werken wij bij Factris aan het verbeteren van MKB-financiering met behulp van technologie. Deze subsidie geeft ons de mogelijkheid meer MKB-bedrijven te financieren dan wie dan ook en dit beter en sneller te doen dan wie dan ook.”

(bron: Factris)