Risico’s voor banken nemen fors toe

Trage verduurzaming van bedrijven is schadelijk voor kredietprortefeuilles.

De risico’s voor banken nemen de komende jaren fors toe, waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB). Dat komt volgens de toezichthouder doordat bedrijven in vervuilende sectoren, waaraan banken krediet verlenen, te langzaam omschakelen naar duurzame alternatieven om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Wanneer bedrijven achterblijven bij de klimaatdoelen dan kunnen zij door strenger overheidsbeleid, juridische uitspraken en veranderende consumentenvoorkeuren in de knel komen, stelt DNB. Dat kan leiden tot afwaarderingen van deze bedrijven, wat ook gevolgen heeft voor de banken die kredieten hebben verleend aan die bedrijven. DNB pleit daarom zowel op mondiaal als op Europees niveau voor een adequate behandeling van klimaatrisico’s.

De toezichthouder concludeert dat de bedrijven in de kredietportefeuilles van de banken in de sectoren met een hoge CO2-uitstoot, zoals de energie- en autosector, zich onvoldoende aanpassen. De analyse van DNB toont bijvoorbeeld aan dat de omschakeling van de productie van auto’s met een verbrandingsmotor naar elektrische auto’s te langzaam gaat om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Ook de omschakeling van energieopwekking op basis van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen gaat nog te traag. Daarnaast neemt de oliewinning door bedrijven in de kredietportefeuille van banken de komende jaren juist toe, terwijl een afname noodzakelijk is. Alleen de bedrijven actief zijn in de gaswinning passen zich sneller aan dan het transitiescenario voorschrijft.

De toezichthouder merkt wel op dat de omvang van risico’s sterk verschilt tussen banken. Ook is het volgens DNB bemoedigend dat een groot aantal financiële instellingen het klimaatcommitment heeft ondertekend en vanaf dit jaar publiek moet maken welke acties zij nemen om bij te dragen aan het akkoord van Parijs.

(ANP)