Risiconemers stimuleren innovatie

Eén op de vijf ondernemers denkt het komende jaar te investeren in risicovolle projecten. Dergelijke ondernemers scoren hoger op alle onderscheiden innovatiekenmerken, en blijken in de afgelopen drie jaar ook significant vaker te zijn gegroeid in termen van werkgelegenheid. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Volgens de vakliteratuur is ondernemerschap onlosmakelijk verbonden met het nemen van risico’s. Omdat risico zou leiden tot meer innovatie en economische groei, proberen beleidsmakers via subsidies en fiscale regelingen ondernemers aan te zetten tot meer investeringen in risicovolle projecten.

Onderzoek van EIM laat zien dat ondernemerschap méér is dan uitsluitend risico’s nemen: ook management, kansen zien en benutten, en innoveren zijn rollen die door een meerderheid van de ondernemers worden herkend. Wel suggereren de resultaten dat het voor beleidsmakers de moeite loont om ondernemers aan te moedigen die (gecalculeerde) risico’s willen nemen.

Het onderzoek laat verder zien dat één op de vijf ondernemers het komende jaar wil investeren in projecten met een risico. Zij behalen vergeleken met ondernemers zonder zulke plannen hogere scores op alle innovativiteitsmaatstaven uit het onderzoek. Bovendien is de werkgelegenheid bij hun bedrijven in de voorgaande drie jaar ook duidelijk toegenomen.

Hierbij is overigens de vraag naar de kip en het ei actueel: wie goed heeft geboerd in de voorgaande jaren heeft daarmee de financiële ruimte om zich risico’s te veroorloven. Hoe dan ook, voor beleidsmakers lijken fiscale en andere maatregelen waarmee ondernemers worden aangemoedigd om te ‘wagen’ goed uit te pakken.

Gerelateerde artikelen