Risicomanagement met Facebook

Tijdens mijn dagelijkse hobby koppen snellen met mijn smart phone, flitst de kop 'Facebook kan kredietwaardigheid bepalen' voorbij. Na de eerste schok lees ik het item kritisch door. Wat blijkt?

 Het bedrijf heeft enkel het patent verworven op een techniek dat het mogelijk maakt om de kredietwaardigheid van een potentiële klant vast te stellen. Hoewel ik enigszins gerust gesteld verder scroll, komen er ongewild verontrustende vragen naar boven drijven over hoe in de toekomst mijn kredietwaardigheid zal worden bepaald aan de hand van mijn sociale netwerk op Facebook. 
‘Aha’, bedenk ik me in eerste instantie triomfantelijk, ‘Nu komt het hebben van een klein intiem sociaal netwerk eindelijk van pas!’ Plotseling realiseer ik me echter dat een verandering in zo’n kleine groep van intimi een immens effect op mijn kredietwaardigheid zal hebben. 
Baanverlies, scheiding of ziekte kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor iemands financiële situatie! In plaats vanaf de zijlijn mee te leven met een vriend(in), zul je in de toekomst alles ongewild mee béleven als het risico management instrument ‘Facebook’ rücksichtslos zou worden toegepast. Wie heeft er tegenwoordig niet iemand in zijn of haar vriendenkring die zich in een dergelijke situatie bevindt?
Hoe zou deze nieuwe ‘toepassing’ van Facebook zich in de huidige tijd kunnen manifesteren vraag ik me nieuwsgierig af. Tijdens een crisisperiode, zoals nu, zou de ‘Facebook kredietwaardigheid’ van de gemiddelde Nederlander een behoorlijke deuk kunnen oplopen. Op basis van een krantenbericht over een (naderend) faillissement van een bedrijf kunnen de werknemers, die op Facebook met trots hun baan en werkgever hebben vermeld, ongewild een ‘advies’ tot verlaging van hun kredietwaardigheid krijgen. Ook hun familie en vriendenkring zullen dan wellicht een ‘aantekening’ krijgen.
Dan heb je nog die ‘broodje aap’ verhalen over terminaal zieken, die ineens allerlei schulden gaan maken, daar een incassobureau geen toegang heeft tot het hiernamaals. Een bericht op Facebook om familie en vrienden op de hoogte stellen van een ernstig zieke zou een kettingreactie teweeg kunnen brengen. 
Door de opkomst van de Internet of Things zal een door het bericht gealarmeerde zorgverzekeraar het Elektronisch Patiënten Dossier van de zieke kunnen gaan raadplegen. Met behulp van een signaleringssysteem zal bij een diagnose van een terminaal/uit behandelde patiënt gelijk gecontroleerd worden of alle premies zijn betaald. Komt dan voor de geprognosticeerde datum van overlijden ongevraagd een rekening voor de eventuele achterstallige betalingen of een noodzakelijke premieverhoging op de deurmat van de patiënt vallen? Wordt dan een ‘cordon sanitair’ ingesteld rond de Facebook familie en vrienden, zodat daar geen financiële verschuivingen plaatsvinden in het nadeel van de Belastingdienst? 
Wat als je nu bijvoorbeeld gebruik maakt van Tinder, de populaire datingapp dat aan Facebook is verbonden? Mocht je veelvuldig aan het daten zijn geslagen, wordt dan op de achtergrond door je zorgverzekeraar je gezondheidsrisico in kaart gebracht? Zal dan afhankelijk van het resultaat de premies van je overlijdens- of gezondheidsverzekering worden aangepast? Of zou dan ‘slechts’ een waarschuwing via Facebook worden gegeven over de financiële situatie of gezondheidstoestand van je potentiële date en de mogelijke gevolgen voor je kredietwaardigheid voordat je naar rechts swiped?
Het wordt me ineens duidelijk dat in de toekomst het managen van je kredietwaardigheid op Facebook een must gaat worden om je financiële bewegingsruimte te handhaven of te vergroten. 
Wellicht zal social media daar ook handvatten voor bieden zoals een Facebook alert service om mensen tijdig te be- of ontvrienden om je kredietwaardigheid op peil te houden. Dating sites gecategoriseerd naar kredietwaardigheidniveau. Een automatische melding bij werknemers wanneer hun bedrijf in een faillissement dreigt te geraken, dat het echt hoog tijd is om van baan te veranderen.
Gelukkig is deze versie van A Brave New World nog geen realiteit, verzucht ik in gedachten opgelucht. Maar heeft Facebook onlangs niet een betalingsfunctie in de Verenigde Staten uitgerold hoe heet het ook alweer Facebook Messenger Payments? Moet je daar… slik … niet kredietwaardig voor zijn?????
Loraine Bito is een IT Business Consultant met ruime ervaring met veranderingstrajecten in de bancaire wereld. Zij heeft in verschillende ICT functies business alignment processen op het snijvlak van Business en ICT gefaciliteerd bij o.a. ABN Amro Bank, ING Bank en RBS. Nu heeft zij haar eigen onderneming LB Change Facilitation opgericht. Als Social Media Watcher houdt ze oog op de menselijke factor bij de maatschappelijke veranderingen.

Gerelateerde artikelen