Risicobeoordeling Nederland blijft hangen op A2

Risicobeoordeling Nederland blijft hangen op A2
Kredietwaardigheid hapert door hoge inflatie en zuinige consument.

De laagste risicobeoordeling A1 ligt dit voorjaar voor Nederland niet meer binnen handbereik. Deze risicobeoordeling zou wijzen op een zeer geringe gemiddelde kans op wanbetaling van handelsvorderingen.

Waar economische data vorig najaar de hoop op een snelle opwaardering deden toenemen, is het laatste nieuws minder gunstig. De risicobeoordeling van Nederland, die nu op A2 staat en op een laag gemiddeld risico op wanbetaling duidt, de op één na beste beoordeling die Coface biedt, blijft ongewijzigd.

Merkbaar is dat de Nederlandse consument door de hoge inflatie terughoudend is om geld uit te geven. Een land dat beter heeft gescoord is Denemarken. Het land treedt nu toe tot de exclusieve landen met een A1-beoordeling, waar ook Noorwegen, Zwitserland en Luxemburg toebehoren. De Deense economie is zeer veerkrachtig gebleken in deze pandemie, vooral door de strategische oriëntatie op de farmaceutische sector, hernieuwbare energie en agrovoeding.

De teleurstelling over Nederland wordt veroorzaakt door de verslechterde economische vooruitzichten. De eerder verwachte BBP-groei zal uitblijven als gevolg van strenge lockdown-maatregelen die in Nederland golden. Producenten kampen met hoge productie- en energieprijzen en zullen dit doorberekenen aan hun klanten.

Ook ervaren producenten verstoringen in de handelsketen, met name in de beschikbaarheid van grondstoffen en halfmaterialen zoals chips. Deze problemen in de handelsketen zullen pas in het late najaar van 2022 opgelost worden.

Gelijktijdig zijn Nederlandse consumenten begin dit jaar terughoudender geworden met het uitgeven van geld, vooral vanwege de zeer hoge inflatie die met 6,4 procent aan het begin van dit jaar het hoogste niveau sinds 1982 bereikte. De lange termijn vooruitzichten zijn gunstiger gesteld nu Nederland aanspraak kan maken op het Europese Herstelfonds ten behoeve van structurele hervormingen.

De trend van minder bedrijfsfaillissementen in Nederland houdt aan dankzij de steunmaatregelen die getroffen zijn door de overheid. In 2021 is het aantal faillissementen met 43 procent gedaald ten opzichte van 2020. Met een totaal van 1.536 bedrijven was het aantal faillissementen het laagste sinds het jaar 1990. De lage cijfers van januari laten zien dat er momenteel geen verandering is in deze trend.

Wat wel opmerkelijk is, is dat er enkele sectoren zijn die deze trend doorbreken, waaronder de energiesector. Het aantal faillissementen van bedrijven in deze sector steeg met 83 procent ten opzichte van 2020. Wat betreft sectorrisico’s krijgt de Nederlandse energiesector een lagere beoordeling vanwege de hoge energieprijzen en valt nu in de categorie ‘hoog risico’.