Risicobeheersing de sleutel tot efficient werkkapitaalfinanciering

Wat heeft werkkapitaalmanagement te maken met risicomanagement? Het antwoord is recentelijk duidelijk geworden met het plaatsvinden van de kredietcrisis. Is het zo dat er een tijd lang te weinig risicopremie is gevraagd voor het afdekken van daadwerkelijke financiële risico's?

Dr H.O.C.R. Ruding, oud minister van Financiën, denkt al enige tijd dat als gevolg van deze kredietcrisis risico’s nu waarschijnlijk weer tegen een enigszins meer realistische prijs zullen worden gewaardeerd. Banken erkennen dat de kredietcrisis effect zal gaan hebben op de risicomarges op leningen, ook na de krapte op de financiele markten. Maar hoe daar precies invulling aan zal worden gegeven is vooralsnog onduidelijk. Welke acties kunt u daar zelf in nemen?

Wanneer u niet wil dat uw werkkapitaalfinanciering afhangt van het marktsentiment of het marktrisicoprofiel, maar afhangt van uw eigen risicoprofiel of dat van uw vorderingen dan moet uw organisatie continue inzicht hebben in en in controle zijn van dit risicoprofiel. Capital Tool Company is een onafhankelijke partij gespecialiseerd in het waarderen van krediet- en liquiditeitsrisicos van vorderingen en stelt een geavanceerde collaboratief vorderingenplatform beschikbaar voor risicowaardering en financiering van vorderingen, die uw organisatie de noodzakelijke inzichten en daadwerkelijke controle geeft. Hoe gaat dit in zijn werk?
 
Het platform berekent verscheidene risico-indicatoren door gebruik te maken van data afkomstig van ondernemingen en externe bronnen. De risicoindicatoren zijn voor debiteuren, vorderingen en portefeuilles van vorderingen en kunnen worden toegepast binnen het from-SALES-to-CASH proces; sales-dispute-financing-cash projections-collection-reporting.

Voor debiteuren wordt de kredietrating ‘Probability of Default’ berekend en als betalingsindicator wordt het historisch betaalgedrag berekend. De All-in Finance Cost (AFC) wordt berekend voor elke  vordering en zijn de verwachte totale kosten die een onderneming in de toekomst aan een vordering zal hebben. De AFC bestaat uit de kosten van eventuele wanbetaling (verwachte verlies), financieringskosten (inclusief kapitaalkosten) en administratieve kosten.

AFC neemt alle factoren van het krediet verstrekken aan klanten in aanmerking, inclusief betaalgedrag, dispuutkans en kredietwaardigheid van de debiteur. AFC kan gebruikt worden om te bepalen of, hoeveel en hoelang krediet verstrekt moet worden aan een klant, en om debiteuren efficient te innen. Op strategisch niveau kan het beleidsmatig zijn.

Voor de controller en treasurer zijn er risico-indicatoren op portefeuilleniveau, waaronder verwachte verlies, exposure distributies, cash flowkalenders en kapitaalallocaties voor de verschillende kredietwaardigheidsniveaus.

Het platform biedt tevens vorderingenfinanciering gebaseeerd op deze risicometingen. Het vooraf inzicht hebben in het risicoprofiel en de bijbehorende financiering leiden tesamen tot de gewenste inzichten en controle. Een onderneming kan een keuze maken in risicograad van de financiering welke het beste aansluit bij zijn risicoprofiel en liquiditeitsbehoefte.

Additioneel beschikt het platform over een volledig geïntegreerd operationele workflow management engine welke de operationale risicos binnen het from-SALES-to-CASH proces sterk verminderen.

Hoe resulteert een goede risicobeheersing tot de meest efficiente werkkapitaalfinanciering?  
•    Vorderingenfinanciering is gebaseerd op KPI’s van de vorderingenpool. De voornaamste indicatoren zijn verlies en kredietnotas.
•    Het hebben van minder slechte klanten leidt tot lagere verliescijfers. Kredietbeoordeling als onderdeel van het verkoopproces wordt ondersteund door de beschikbare risk indicatoren en pricing tool op het platform.
•    Een lage DSO verhoogt de bevoorschotting en verlaagt de financieringskosten: AFC kan als basis dienen voor het aanmaken van taken en het prioritiseren van acties in het krediet-managementsysteem beschikbaar op het platform. Hierdoor dwingt het systeem de meest urgente en kostenbesparende acties af.
•    Een verkorte periode tot het overeenkomen van een dispuut heeft een positief effect, en wordt bereikt dmv het collaboratieve dispuut platform voor de onderneming en haar klant.
•    Een efficiente debiteurenadministratie leidt tot een betere prijzing van het krediet. Een volledig en geavanceerd workflow process engine voor kredietmanagement functies en andere, reduceert de kans tot fouten sterk en heeft een direct positief effect op de financieer-baarheid van vorderingen.

Meer informatie support@capitool.com of registeer nu op de website www.trefi.com en krijg toegang tot het systeem met ongekende risicoindicatoren en bepaal wat uw AFC/DSO positie is in uw sector.

Gerelateerde artikelen