Rijksoverheid stapt over op e-factureren

Het kabinet heeft met ondernemingsorganisaties afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch moeten indienen.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met het initiatief om digitaal factureren vanaf 1 januari 2017 verplicht te stellen. Voor ondernemers heeft het veel voordelen om facturen voortaan via een geautomatiseerd systeem aan te leveren. Nu is het volgens de ondernemingsorganisaties zaak dat ook alle lagere overheden overgaan op dit systeem, zeker omdat dit zal leiden tot het sneller betalen van facturen van ondernemingen.

Niet alle overheidsinstanties zijn al klaar voor elektronisch factureren. Nog maar een klein deel van de gemeenten kan al e-facturen ontvangen. Ook de provincies ontbreken vooralsnog in de lijst met overheidsinstanties die meedoen. De ondernemingsorganisaties verwachten dat hier de komende tijd verder werk van wordt gemaakt en initiatieven van die lagere overheden worden versneld.

Nederlandse bedrijven versturen ieder jaar zo’n 12 miljoen facturen aan de overheid, waarvan 1,5 miljoen aan de Rijksoverheid. Bij e-factureren is handmatige verwerking niet meer nodig, omdat de factuur van het ene geautomatiseerde systeem in het andere elektronisch wordt verwerkt. Handmatige verwerking van facturen via post of e-mails is relatief kostbaar en arbeidsintensief. Bovendien is er bij handmatige verwerking een grotere kans op fouten.

Gerelateerde artikelen