Rijksbijdrage aan gemeenten ‘bevroren’

De bijdrage van het Rijk aan gemeenten wordt de komende jaren bevroren op het niveau van voor de economische crisis. Normaal bewegen de bijdragen van het Rijk aan de lokale overheden automatisch mee met de rijksuitgaven. Het zogenaamde 'samen de trap op en samen de trap af '-principe.

Geeft het Rijk meer uit, dan ontvangen de lokale overheden ook meer. Bezuinigt het Rijk op haar uitgaven, dan bezuinigt het ook op bijdragen aan lokale overheden. Maar nu het kabinet de komende jaren 6 miljard euro extra wil investeren om de crisis te lijf te gaan, profiteren de gemeenten daar in 2009, 2010 en 2011 niet van.

In ruil daarvoor dalen de bijdragen ook niet door bezuinigingen van het kabinet. Dat is afgesproken in een financieel akkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën.

Een woordvoerder van de VNG zei onlangs dat de lokale overheden in de crisisaanpak van de overheid hebben gekozen voor ‘financiële zekerheid’. Verder krijgen gemeenten tijdelijk meer ruimte om hun begrotingstekorten op te laten lopen om zo investeringen in de economie door lokale overheden te stimuleren.

Voor dit jaar gaat het om een extra ruimte van een half miljard euro en in 2010 om 1 miljard euro. De VNG had begin dit jaar om een tijdelijke versoepeling van begrotingsregels gevraagd. Bovendien is afgesproken dat het Rijk de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor mensen met een woninghypotheek overneemt van gemeenten. De lokale overheden hebben toegezegd een stijging van de lokale lasten zoveel mogelijk te vermijden en de regeldruk te verminderen.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen