Rick Terra (KPN) wint Credit Manager of the Year Award 2009

Rick Terra, voormalig Manager Credit & Collections bij KPN, is de winnaar van de Credit Management Award 2009. De case van KPN blinkt uit in concrete resultaten waaronder een significante afname van de DSO in combinatie met het aantal en de innovativiteit van de uitgevoerde projecten. De prijs werd uitgereikt tijdens het 6e Jaarcongres Credit Management in NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

In totaal waren vijftien creditmanagers genomineerd voor deze prestigieuze prijs. Alle cases hebben zeer uiteenlopende inzichten en resultaten opgeleverd. Hoewel elk van de nominaties steunt op goede argumenten, heeft de evaluatie een winnaar opgeleverd. Dit jaar was het juryproces verrijkt en opgesplitst in twee delen. De genomineerden hebben een online vragenlijst ingevuld en meegewerkt aan een interview. Dit woog voor tachtig procent mee in de beoordeling. Daarnaast telde de deelname en inbreng aan een rondetafelbijeenkomst voor twintig procent mee in de einduitslag.

Binnen KPN wordt sterk gestuurd op werkkapitaal. Dit is mogelijk dankzij projecten als het benchmarkmodel met incassobureau's en de periodieke verkoop van vorderingen, maar ook dankzij het beheer van dubieuze debiteuren en verbetering van het nettorendement. De projecten waren zowel gericht op het gebied van kredietacceptatie als debiteurenbeheer met als resultaat:
– Vergroten van de toegevoegde waarde in het salesproces en extra instroom van klanten
– Betere cashflowpositie en lager benodigd werkkapitaal (door daling bad debts, benchmarkmodel voor het meten van de effectiviteit van verschillende incassobureau's en verkoop delen bijzonder beheer portefeuille)
– Significante afname DSO en het verkopen van delen van de debiteurenportefeuille
– Verbetering efficiëncy door inzet van het digitaal voice broadcastingsysteem
– Ontwikkeling van een geautomatiseerde klantacceptatiestrategie

Niet alleen de resultaten met betrekking tot het vervangen van KPN’s klantacceptatiestrategie door een nieuwe klantacceptatiemodule is iets om trots op te zijn, ook de behaalde resultaten en de toegevoegde waarde voor het sales proces onderstrepen het belang van de afdeling Credit & Collections. Dankzij de genomen stappen kan 95 procent van de vragen realtime van een antwoord worden voorzien. Bovendien hebben deze creditmanagementprojecten geleid tot een daling van de bad debts. Voormalig KPN Manager Credit & Collections, Rick Terra, was initiator van deze projecten.

De jury feliciteert Rick Terra – momenteel werkzaam als Credit Manager bij Inbev – en zijn voormalige teamleden van harte. De Credit Manager of the Year 2009 vervult een jaar lang een belangrijke ambassadeursrol voor vele vakgenoten die het belang van de verdere professionalisering van het creditmanagement in deze onstuimige economische periode onderstrepen.

Het centrale thema van het 6e Jaarcongres Credit Management was de veranderende rol van de credit manager in het licht van de wereldwijde financiële crisis. Dit centrale thema liep vanuit verschillende achtergronden en perspectieven als een rode draad door het programma. 

Gerelateerde artikelen