Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 2019

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk de editie 2018 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen gepubliceerd.

Dat meldt KPMG.

De aangepaste richtlijnen zijn van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2019, tenzij anders is aangegeven.

In deze factsheet treft u een overzicht aan van de belangrijkste gewijzigde bepalingen. Wij gaan hierbij niet in op aanpassingen met betrekking tot bijzondere bedrijfstakken. Volledigheidshalve begint deze factsheet met een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in de richtlijnen die voor het eerst van toepassing zijn op boekjaar 2018. 

We sluiten de factsheet af met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Richtlijnen voor kleine rechtspersonen die tegelijkertijd met de Richtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen zijn gepubliceerd.

Bekijk hier de richtlijnen – editie 2018

Gerelateerde artikelen