Richard Liefting CFO Stichting Meander-Prokino

Richard Liefting start per 1 september als CFO binnen de RvB van Stichting Meander-Prokino.

Richard Liefting zal samen met Käthe Laumans, voorzitter van de Raad van Bestuur van Meander-Prokino, verantwoordelijkheid dragen voor het dagelijks bestuur en de uitrol van de nieuwe strategie van alle organisatieonderdelen. 

Liefting beschikt over bijna twintig jaar ervaring in het onderwijs in diverse leidinggevende functies op het gebied van Planning & Control. In de functies die hij bekleedde op het gebied van audits en bedrijfsvoering heeft hij ruime ervaring opgedaan met meerdere aspecten van de bedrijfsvoering, waardoor hij een brede blik heeft op de besturing van organisaties.

Stichting Meander-Prokino richt zich op het op professionele wijze bevorderen van de ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Dat doet zij via de onderliggende stichtingen Prokino Kinderopvang, Prokino Zorg en Meander internaten.