Resultaat van DC-regeling omhoog met 4,5 procent

Resultaat van DC-regeling omhoog met 4,5 procent
Vijf tientjes per maand erbij voor de pensionado van de toekomst.

In het tweede en derde kwartaal van 2021 is de gemiddelde pensioenuitkering op basis van de beschikbare premieregeling (de DC-regeling) met ongeveer 4,5 procent toegenomen. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen zag de toekomstige pensioenuitkering in deze regeling stijgen van 1.003 euro naar 1.049 euro per maand.

Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon, een kwartaalonderzoek. In het tweede en derde kwartaal van dit jaar steeg de rente en was er sprake van meewind op de aandelenbeurzen. Dus ook DC-regelingen profiteerden van de gunstige omstandigheden op de financiële markten. 
Eén op de zeven werknemers heeft nu een DC-regeling. Dat aantal zal met de nadere uitwerking van het pensioenakkoord toenemen, aangezien een beschikbare premieregeling dan de standaard wordt. Daarmee zullen schommelingen in de uitkering gangbaar worden. Er zijn wel dempingsmechanismes ontworpen om die schommelingen te dempen. 

In het tweede en derde kwartaal van dit jaar was er sprake van flinke meewind voor de pensioenen uit beschikbare premieregelingen. De rente steeg en het was een goed halfjaar voor de aandelenmarkten. De rente steeg in totaal met 42 basispunten en de aandelen stegen met bijna 7 procent. Het laatste kwartaal van 2021 was ook goed, maar de specifieke resultaten zijn er nog niet. Per saldo zal 2021 een goed jaar zijn voor zowel DC-regelingen als regelingen bij pensioenfondsen. 
Vergeleken met het middelloon pensioen is de uitkomst van het DC-pensioen momenteel hoger voor de 40-jarige werknemer, die model staat in de recente berekeningen van Aon. Voor de jongere is dit beeld sterker en zijn de verschillen groter.

Dit komt onder andere omdat er in de middelloonregeling aanzienlijke buffers aangelegd moeten worden afhankelijk van het beleggingsbeleid in tegenstelling tot DC èn de huidige lage rentestanden.

Voor veel gepensioneerden zijn in de afgelopen jaren de pensioenen niet geïndexeerd omdat de dekkingsgraad van pensioenfondsen veelal onder de 110 lag. Met de sterke stijging van de dekkingsgraad in 2021 vindt inmiddels bij veel pensioenfondsen wel (gedeeltelijke) indexatie plaats. De laatste maanden loopt de inflatie hard op; deze bereikt al een niveau van boven de 5 procent. De druk op verdere indexatie zal daarmee vergroot worden.

Een voorstel om al eerder tot indexeren over te gaan, ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Dit voorstel dat van 1 juli 2022 tot 31 december 2022 moet gaan gelden, maakt het voor pensioenfondsen mogelijk om al vanaf een dekkingsgraad van 105 procent te indexeren. Dit mag alleen als het fonds de intentie heeft om in te gaan varen in het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast moeten fondsen goed onderbouwen dat het in het belang van alle deelnemers is om te gaan indexeren.