Resultaat uit een werkzaamheid

fallback
Door de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is er een nieuwe bron van inkomen ontstaan; het resultaat uit overige werkzaamheden. Hieronder vallen onder andere de volgende situaties:

· het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal actief vermogensbeheer te buiten gaat (bijvoorbeeld het actief handelen in onroerende zaken);

· het rendabel maken van vermogen door een vermogensbestanddeel ter beschikking te stellen aan een verbonden persoon, die dat gebruikt voor het behalen van winst uit de onderneming;

· het rendabel maken van vermogen door een vermogensbestanddeel ter beschikking te stellen aan een NV of BV, waarin u of een verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft (bijvoorbeeld de verhuur van het bedrijfspand aan de eigen BV).

Dit betreft derhalve een belangrijke wijziging voor aanmerkelijk belanghouders. Alle vermogensbestanddelen die zij ‘rechtens dan wel in feite, direct of indirect’ ter beschikking stellen aan de BV worden in de belastingheffing betrokken in Box I als resultaat uit overige werkzaamheden. Deze regeling is niet alleen van toepassing bij het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan de eigen BV, maar ook aan een BV waarin de partner een aanmerkelijk belang heeft. Onder deze meesleepregeling vallen onder meer de verhuur van een bedrijfspand, het ter beschikking stellen van een octrooi, de bij de verbonden BV afgesloten kapitaalverzekering of het lenen van geld aan de BV.

Gerelateerde artikelen