Restaurantketen overleeft dankzij schuldwet WHOA

Wagamama bereikte bij de rechtbank een akkoord met schuldeisers.

Wagamama heeft hiervoor een beroep gedaan op de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Deze schuldwet is twee jaar geleden ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan die in de basis nog gezond zijn. De deal met schuldeisers is door de rechter goedgekeurd, meldt de restaurantketen. Een dergelijke procedure helpt bedrijven een faillissement te voorkomen door de schulden te herstructureren.

De “Wet homologatie onderhandse regelingen” is op 1 januari 2021 in werking getreden en biedt bedrijven in financiële moeilijkheden de mogelijkheid om schulden te herstructureren buiten een formele insolventieprocedure om maar met behulp van een door de rechtbank aangewezen herstructureringsdeskundige. Krachtens de WHOA kan een onderneming haar schuldeisers en aandeelhouders een herstructureringsplan voorstellen dat, indien het door een voldoende meerderheid wordt goedgekeurd, door een rechtbank kan worden bevestigd en bindend is voor alle belanghebbenden, ook voor degenen die niet voor het plan hebben gestemd.

Verliesgevend in coronaperiode
Wagamama heeft in Nederland onder meer restaurants in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het bedrijf meldt “fors verliesgevend” te zijn geweest in 2020 en 2021. Ook vorig jaar had Wagamama het niet makkelijk, door de gestegen kosten voor energie, grondstoffen en loonkosten. Dit jaar is de omzet weer “op het gewenste niveau” en is de bedrijfsvoering winstgevend, maar er is nog wel sprake van een grote schuldenlast.

Aandeelhouders hebben financiering verstrekt om deze herstructurering mogelijk te maken. Daardoor kunnen alle werknemers die voor Wagamama werken gewoon in dienst blijven, aldus het bedrijf.

Gerelateerde artikelen