Reputatie: belangrijk maar slecht gemanaged

Onderzoek van Deloitte wijst uit, dat slechts 19% van organisaties voorbereid is op reputatieschade. En dat terwijl 88% verklaart dat reputatie een van de belangrijkste strategische issues op de agenda van de CEO is. Dit blijkt uit de wereldwijde Reputation@Risk Study 2014, uitgevoerd door het Deloitte Center for Crisis Management en Forbes Insights.

De respondenten in het onderzoek melden dat de oorzaken van reputatierisico’s meestal betrekking hebben op ethiek en integriteit (55%), zoals fraude, omkoping en corruptie, veiligheidsrisico’s (45%), fysieke en cyberveiligheid, en product- en dienstenrisico’s (43%).  En deze risico’s zullen naar verwachting de komende drie jaar de belangrijkste oorzaken van reputatieschade blijven, aldus de onderzoekers. Daarnaast worden ondernemingen in toenemende mate aansprakelijk gesteld voor handelingen van hun leveranciers en verkopers.
 
De meeste ondernemingen (76%) zijn van oordeel dat zij zelf een sterke reputatie hebben.  Maar slechts 19% van de ondernemingen geeft aan vertrouwen te hebben dat zij mogelijke reputatierisico’s ook effectief zouden kunnen beheersen – terwijl 88% verklaart dat reputatie een van de belangrijkste strategische issues op de agenda van de CEO is. Gevraagd naar de gevolgen van reputatieschade vreest 41% voor omzetverlies en verlies van merkwaarde. 37% van de onderzochte bestuurders vreest resulterend onderzoek door regelgevers; vooral respondenten uit de financiële dienstverlening (45%).
 
Door de globalisering, beseffen de deelnemers, kan één megagebeurtenis of een combinatie van gebeurtenissen de strategische doelstellingen, reputatie en/of het voortbestaan van een organisatie serieus bedreigen. Bestuurders blijken vooral onzeker over risico’s waarover zij geen direct controle kunnen uitoefenen. Dit betreft onder andere afgeleide ondernemingskwesties en problemen bij derden (47%), aanvallen van de concurrentie (44%) en gevaar of ander onheil (44%).
 
 Klanten zijn volgens een overgroot deel van de respondenten (81%) de belangrijkste stakeholders voor het behoud van een goede reputatie. Andere stakeholders zijn regelgevers (73%), topmanagement (68%), werknemers (68%) en investeerders (65%). “Ondernemingen zijn bezorgd over de gevolgen van reputatieschade,” stellen de onderzoekers. “Zowel de interne als externe stakeholders hebben sterke invloed op de merkwaarde van een onderneming.” Meer dan de helft van de ondernemingen (57%) zegt dan ook van plan te zijn reputatierisico aan te pakken door te investeren, bijvoorbeeld in technologie voor data-analyses en brand monitoring tools. 
 
Het rapport is te downloaden via deloitte.com

Gerelateerde artikelen