Renteverwachtingen als factor voor rente bedrijfsfinanciering

Amerikaanse rente stapsgewijs omhoog met telkens een half procent
Renteverwachtingen in de belangrijkste economische handelsblokken

De renteverwachting speelt een rol in de financiële planning van bedrijven. Eerder berichtte FM.nl over onderzoek dat Europese bedrijven in 2024  geconfronteerd kunnen worden met 8 miljard euro extra aan rentelasten op herfinanciering van aflopende kredieten. Deze stijging wordt veroorzaakt door stijgende rentetarieven, die de kosten van leningen verhogen en investeringsbeslissingen beïnvloeden. De renteverwachtingen en beslissingen hebben daar invloed op.

  • Rentelasten EU-bedrijven stijgen met 8 miljard euro
  • Effectieve leenrente gestegen naar 4-4,5%
  • Goed advies essentieel bij bedrijfsfinanciering en vastgoedfinancieringen

De effectieve leenrente is de afgelopen 18 maanden gestegen van 2% naar 4-4,5%. Bedrijven die rentevergoedingen hebben afgesproken op of rond het laagste punt in de markt, en bedrijven met beperkte toegang tot financiering, zijn extra kwetsbaar voor de stijgende rentetarieven. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Europese bedrijven afhankelijk van bankfinanciering

In Europa zijn bedrijven nog steeds sterk afhankelijk van bankfinanciering. De verwachting is dat de leenrente in 2025 en 2026 verder zal stijgen, wat de veerkracht van bedrijven kan aantasten.

Verenigde Staten (VS): De Federal Reserve heeft de rente verhoogd en zal waarschijnlijk doorgaan met geleidelijke verhogingen. Dit kan de kosten van leningen voor Amerikaanse bedrijven beïnvloeden. Bedrijven moeten zich voorbereiden op hogere rentetarieven bij het aangaan van nieuwe leningen of het herfinancieren van bestaande schulden.

Europese Unie (EU): De Europese Centrale Bank (ECB) heeft ook de rente verhoogd. De depositorente is gestegen van -0,5% in juli 2022 tot 2,5% in februari 2023, zo blijkt uit gegevens van de Rabobank.  Dit kan invloed hebben op kortlopende rentetarieven, zoals Euribor en spaarrentes. Bedrijven moeten rekening houden met deze veranderingen bij hun financieringsbeslissingen.

Verenigd Koninkrijk (VK): De Bank of England heeft onlangs voor het eerst in vijftien jaar de rente verhoogd, om de inflatie te bestrijden. Ondanks het snelste tempo van renteverhogingen in drie decennia, blijft de inflatie in het Verenigd Koninkrijk op niveau. De centrale bank heeft de rente nu veertien keer op rij opgeschroefd, tot een niveau van 5,25%. Dit is het hoogste rentetarief in meer dan vijftien jaar. Hoewel de Britse inflatie in de afgelopen maanden wat is afgenomen, stijgen de prijzen nog steeds. De Bank of England wil de inflatie terug te dringen tot de doelstelling van 2 procent en laat daarmee de deur open voor meer renteverhogingen.

Zwitserland: De centrale bank heeft donderdag voor het eerst sinds juni 2022 de rente verlaagd. Daarmee is de instelling de eerste van ’s werelds belangrijkste centrale banken die dit doet. De Swiss National Bank (SNB) meldt dat de strijd tegen inflatie succesvol is geweest. De Zwitserse rente is met een kwart procentpunt teruggeschroefd tot 1,5 procent.

Japan: De Centrale Bank van Japan heeft onlangs voor het eerst sinds 2007 de rente verhoogd omdat Japan de inflatiegolf voelt. De renteverhoging brengt de kortetermijnrente van min 0,1 procent naar iets boven nul. Volgens de Belgische nieuwsdienst VRT was de renteverhoging al ingecalculeerd en verdere verhogingen zijn ook niet direct te verwachten.

China: China heeft een complex financieel systeem met verschillende rentetarieven. De People’s Bank of China houdt de rente stabiel om de economische groei te ondersteunen. Bedrijven die zaken doen in China moeten rekening houden met de lokale renteomstandigheden.

Gerelateerde artikelen