Rentearbitrage directeur-grootaandeelhouder toch belast

Hof Den Haag heeft onlangs beslist dat een door een directeur-grootaandeelhouder behaald rentevoordeel door rentearbitrage belastbaar was als een resultaat uit een werkzaamheid. Hierover bericht PricewaterhouseCoopers.

De dga had van zijn bv een grote som geld geleend tegen hetzelfde rentepercentage als de bv had kunnen ontvangen bij een bank. Dat rentepercentage was het hoogste van de rente op een maanddeposito en een zakelijke rendementsrekening.

In 2003 bedroeg die rente op jaarbasis ongeveer 2,5%. De dga zette het opgenomen bedrag op een internetspaarrekening waarvan de ontvangen rente gemiddeld 3,6% bedroeg. De inspecteur was van mening dat het rentevoordeel (1,1%) belastbaar was in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).

De dga stelde dat het rentevoordeel zelf niet belastbaar was. Volgens hem was sprake van inkomsten uit sparen en beleggen waarbij het saldo op de internetspaarrekening precies wegviel tegen de schuld aan de bv. Daardoor was volgens hem ook in box 3 niets te belasten.

Rechtbank Den Haag stelde de dga in het gelijk, maar Hof Den Haag was het niet daarmee eens. Het hof was van oordeel dat de volledige zeggenschap van de dga in de bv hem in staat had gesteld in privé een voordeel te verwerven. De inspecteur had het rentevoordeel terecht als een resultaat uit overige werkzaamheden tot het box 1-inkomen van de man gerekend.

Gerelateerde artikelen