Rente stijgt maar niet

fallback
Afgelopen donderdag stegen de koersen op de Amerikaanse obligatiemarkt weer fors. Curieus want er komt aanstaande dinsdag toch een rentestijging aan.

Het rendement op 10 jarige Staatsleningen kwam uit op 4,14% terwijl we enkele maanden geleden nog rndementen van rond de 4,7% noteerden.

GEEN INFLATIEANGST
Donderdag werd bekend dat de inflatie op consumentenniveau slechts met 0,1% op jaarbasis toe is genomen. Vooral lagere energiekosten waren hiervoor verantwoordelijk. Eens te meer reden voor de gedachtegang dat de renteverhoging allemaal niet zo snel en hard zal gaan als een aantal hadden verwacht.

Overigens lijkt een deel van de forse stijging van de koersen, en de daling van de rendementen, toe te schrijven aan het een aantal fondsen die een verkeerde positie hebben. Zij hebben bijvoorbeeld tien jarige leningen verkocht zonder ze te bezitten. Stijgt de 10-jarige rente dan verdienen zij geld. Maar zoals nu de rente stabiel
blijft of zelfs daalt levert dat een verlies op. Het gerucht dat een aantal fondsen verkeerde posities hebben zou ook de verklaring zijn voor de vreemde ontwikkelingen bij de veilingen zoals wij die vorige week meldden. Een naam die
wordt genoemd als de mysterieuze bieder is Vega Asset Management. Dit hedgefund heeft ruim $ 12 mrd in beheer en zou zwaar hebben ingezet op hogere rentes. In haar maandelijkse nieuwsbrief stelt het fonds dat ondanks dat haar resultaten nu niet geweldig zijn men blijft bij haar visie dat het huidige renteniveau te laag is bij de huidige economische situatie. Dat is overigens het beeld dat wij ook hebben. Toch gaat er op dit moment zo veel geld naar de obligatiemarkt dat de forse stijging van de rente nog wel een tijd op zich kan laten wachten.

BEDRIJFSLENINGEN
Hoeveel geld er vloeit richting de obligatiemarkten blijkt ook uit de markt voor bedrijfsleningen. Afgelopen week kwam Corus met de mededeling dat men EURO 500 mln wil lenen. Slechts vier maanden geleden moest het bedrijf dergelijke plannen nog in de ijskast zetten wegens gebrek aan interesse. De belangstelling voor bedrijfsleningen komt natuurlijk voort uit het geringe rendement dat beleggers op staatsleningen kunnen maken. Men is dan ook geneigd om meer risico te nemen om hogere rendementen te krijgen. Een andere verklaring voor het lage rendement komt voor uit de derivatenhandel.
Simpel gesteld banken geven investeerders de kans om deel te nemen in producten welke een hoger rendement hebben dan staatsleningen. In vaktermen heten
ze collateralised debt obligations (CDO). Hiervoor hebben ze als basis bedrijfsleningen. Omdat veel beleggers geïnteresseerd zijn in CDO’s is vervolgens de vraag naar bedrijfsleningen ook groter wat weer zorgt voor lagere rendementen op deze beleggingsinstrumenten. Het lijkt erop dat de vraag naar CDO’s groot blijft. En dat zorgt ervoor dat de rendementen laag blijven. Daar schuilt een gevaar in. Strikt genomen nemen beleggers genoegen met te lage rendementen versus het risico dat ze lopen. Dat wordt “verduisterd” door de CDO maar is er wel. Aan de andere kant profiteren op dit moment de bedrijven in grote mate van de belangstelling voor hun leningen. Dat komt hun balans ten goede en dus ook uiteindelijk vele beleggers.