Rente op onzakelijke lening niet belast

De laatste jaren is er veel jurisprudentie verschenen over de zogenoemde onzakelijke lening. Een dergelijke lening wordt geacht te zijn verstrekt onder voorwaarden die alleen een aandeelhouder zou overeenkomen. Denk hierbij aan het verstrekken van een lening zonder adequate zekerheden of rente. Hierover bericht DBO.

Een afwaarderingsverlies op een dergelijke lening is niet aftrekbaar op het moment dat de vordering oninbaar wordt geacht. Wel is het mogelijk om in de toekomst een verlies te claimen bij liquidatie van de schuldenaar.
 

Vragen rondom onzakelijke leningenjurisprudentie
De onzakelijke leningenjurisprudentie heeft zeer vele vragen opgeroepen. Een van de vragen was hoe de rente op een onzakelijke lening moet worden belast als aannemelijk is dat deze rente uiteindelijk niet zou worden betaald. Bijvoorbeeld omdat de schuldenaar zich in een zeer slechte financiële situatie bevond. Was deze rente dan toch belast? En was vervolgens het verlies op de rentevordering dan niet aftrekbaar? De Hoge Raad gaf op 15 maart 2013 het verlossende antwoord. De rentevordering mocht worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer. In het betreffende geval was dat dus laag / nihil. Een prima uitspraak van de Hoge Raad in onze optiek.
 
Advies over onzakelijke leningen
Heeft u leningen verstrekt binnen concern en wellicht onzakelijke leningen? Dan kunt u hiermee u voordeel doen. Of beter gezegd: uw nadeel beperken. Nog beter is het uiteraard om discussies over onzakelijke leningen geheel te vermijden.

Bron: Hoge Raad 15 maart 2013, 11/02248

Gerelateerde artikelen