Relatie CFO en CIO cruciaal voor betere performance

Om meer business value te creëren in deze moeilijke economische tijden, is het cruciaal om een krachtige relatie te ontwikkelen tussen de Chief Financial Officer (CFO) en Chief Information Officer (CIO). Dit zegt Gartner.

CFO’s en CIO’s staan qua denkwijze ver van elkaar af. Daarom moeten zij tijd investeren om economische architectuur en ondernemingsarchitectuur op één lijn te krijgen.

Specifieke manieren waarop een samenwerking tussen CFO-CIO waarde kan creëren zijn:

Grotere bestuursinvloed: Op Raad van Bestuur niveau kan de CFO in sommige gevallen betere toegang en meer invloed hebben. Daarom kan hij sturen op betere IT-investeringen en helpen superieure beslissingen te nemen op IT-gebied.

Flexibelere samenwerking: Als de CFO en CIO onderling vertrouwen hebben ontwikkeld, zijn ze beter in staat elkaar het voordeel van de twijfel te geven en flexibeler te zijn. Dit kan problemen voorkomen oa. in de communicatie.

Betere strategische planning: Zodra de CFO en CIO een gezamenlijk begrip van het business model hebben ontwikkeld, en elkaars rol hierin begrijpen, kunnen ze zich beter gaan richten op oprecht strategisch plannen, daarbij de voordelen van informatie en IT maximaliseren.

In 2008, rapporteerde 23 procent van de CIO’s aan CFO’s, terwijl 38 procent aan CEO’s rapporteert. Volgens data van Gartner is er wel een trend gaande waarin CIO’s steeds vaker aan CFO’s rapporteren. Als deze trend doorzet zal tegen 2013 het merendeel van de CIO’s aan de CFO rapporteren in plaats van aan de CEO.

Gerelateerde artikelen