Reisvergoeding belangrijker dan pensioen

In de zoektocht naar het aantrekken van nieuw personeel en de strijd om bestaande personeel te behouden, geven bedrijven steeds meer aandacht aan de secundaire arbeidsvoorwaarden. Uit onderzoek van Robert Half blijkt dat reisvergoeding voor Nederlanders belangrijker is dan een pensioenregeling. Andere trends zijn flexwerken, bonussen, kinderopvang en zorgverzekering.

Dit zijn conclusies uit hun zojuist gelanceerde ‘Salary & Benefits Guide 2007-2008’ van Robert Half Finance & Accounting en Accountemps, gespecialiseerde financiële divisies van de internationale arbeidsbemiddelaar Robert Half.  Hieruit kwam ook naar voren dat naast de CFO, de controller de grootste verdiener is op de financiële afdeling.

Het internationale onderzoek ‘Financial Directions Survey 2007’ van Robert Half toont aan dat de reisvergoeding door werknemers wordt gezien als de meest waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde (37%).

Nederlandse werknemers in Europa krijgen ook vaker een reisvergoeding, 56%, dan in andere landen (gemiddeld 42%). De reisvergoeding wordt zelfs belangrijker gevonden dan een bonus (31%) of extra vrije dagen (30%). De pensioenregeling komt op een vierde plaats met 26%.  Onze zuiderburen hechten beduidend meer waarde aan hun pensioen: in België geeft 58% van de ondervraagden aan hun pensioen belangrijk te vinden.
 
Aansluitend toont de ‘Salary & Benefits Guide 2007-2008’ een aantal trends op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden:
 
Nederlandse bedrijven meer aandacht voor kinderopvang
Sinds de wet Kinderopvang in 2005 van kracht werd, moeten ouders zelf een contract afsluiten met een instelling voor kinderopvang. Ze kunnen vervolgens hun werkgever om een (vrijwillige) bijdrage vragen. De werkgever is echter niet verplicht een bijdrage te leveren aan de kosten van kinderopvang.

Uit de ‘Salary & Benefits Guide’ blijkt dat Nederlandse bedrijven, vooral banken, meer bereid zijn in de kosten te delen dan bedrijven waarvan het hoofdkantoor in het buitenland is gevestigd.

Flexwerken en thuis werken worden populairder
De balans tussen het zakelijke en het privéleven krijgt ook steeds meer aandacht. De vraag naar voorzieningen als flextijd en thuis werken neemt nog steeds toe. Ook willen werknemers steeds vaker hun eigen start- en eindtijd bepalen. Bedrijven worden flexibeler op dit terrein en ze gebruiken ook vaak middelen als laptops of mobiele telefoons om de flexibiliteit te vergroten.
 
Bonussen niet meer alleen voor top
Een bonus wordt nog steeds meer niet dan wel uitgekeerd aan financiële professionals, maar hier komt langzaam verandering in. Steeds meer financials op alle niveaus ontvangen een bonus waar het voorheen voorbehouden was voor functies op directieniveau. Actueel blijft het prestatiegericht belonen.

Lease fiets, een Nederlandse oplossing
Een unieke oplossing voor Nederland is een lease fiets, een bedrijfsfiets die als secundaire arbeidsvoorwaarde wordt aangeboden. Over het algemeen hebben alleen werknemers in hogere posities een lease auto. Als alternatief wordt aangeboden om de reis- of parkeerkosten te vergoeden. Sommige bedrijven willen wat doen aan de extreme verkeersproblemen in Nederland en bieden een bedrijfsfiets, een lease fiets, aan.  
 
Salarisoverzicht
De ‘Salary & Benefits Guide 2007-2008’ geeft naast een overzicht van de trends ook een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde salarissen per financiële functie in Nederland en voor de internationale functies is er een overzicht van de verschillen tussen een aantal Europese landen.
 
Bij de financiële administratie is de Finance/Accounting Manager gedurende zijn hele carrière de medewerker die het meest verdient. De Credit Manager verdient echter meer dan de Finance/Accounting Manager na een aantal jaren in de functie. Een (senior) manager op Accountancy gaat na 10 jaar langzaam richting een salaris van een ton met een gemiddelde van tussen de 65.000 en 95.000 euro.
 
De grootste verdieners zijn nog steeds de CFO’s, die op de voet gevolgd worden door de Controllers, de Financial Planning & Analysis Managers en de Audit Managers. Een gemiddelde CFO neemt in Nederland na 10 jaar tussen de 120.00 en 180.000 euro mee naar huis. Tot slot scoren Treasurers hoog op de salarisladder.
 
Bij het onderzoek naar de internationale salarissen wordt rekening gehouden met factoren als levensstandaard, de economische situatie, het belastingklimaat en vraag en aanbod. Ook daar zien we dat CFO’s en controllers overal het hoogst betaald. Bij een vergelijking tussen Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, en Groot-Brittannië, valt op dat de gemiddelde salarissen in het laatste land beduidend hoger zijn dan in Nederland. In Frankrijk daarentegen liggen de salarissen op een lager niveau dan hier.
 

Gerelateerde artikelen