Wat betekent ‘vertrouwen in de toekomst’ voor financial services sector?

Het Regeerakkoord voor de periode 2017 - 2021 staat vast. De fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat van hun politieke leiders. Ook voor de sector 'financiële dienstverlening' heeft dit gevolgen.

Jan Jaap Omvlee en Richard Neve van Cognito Media Amsterdam hebben op een rijtje gezet wat professionals in de FS sector in ieder geval moeten weten over het Regeerakkoord.

? Het kabinet streeft naar een begrotingsoverschot van circa ½ % BBP.

? Dividendbelasting (15% op uitgekeerd dividend) wordt in 2019 geschrapt.

? Vennootschapsbelasting daalt van 25% naar  21%, net onder Europees gemiddelde (21,5%). Het tarief voor winsten tot 200.000 euro daalt van 20% naar 16%. De statutaire tarieven in de vennootschapsbelasting gaan in stappen van 20% en 25% naar 16%  en 21 % per 2021. 
(Om een sterke aanzuigende werking naar de BV te voorkomen en om een globaal evenwicht te houden in belastingdruk wordt het box 2 tarief in stappen verhoogd van 25% naar 28,5% in 2021.)

? Renteaftrek op schulden van private equity-investeerders wordt verlaagd. Hoogte van renteaftrek wordt nog nader bepaald.

? Vrijstelling vermogensbelasting stijgt van  25.225 euro tot 30.000 euro.

? Flexibilisering arbeidsmarkt wordt afgeremd. Met nieuwe wetgeving zal een balans gevonden moeten worden tussen vaste arbeidsovereenkomsten en flexcontracten. Voor werkgevers moet een reguliere arbeidsovereenkomst minder risicovol worden.

? Er komt een minimumtarief voor flexwerkers, tussen 15 euro en 18 euro per uur. Bij een lager tarief wordt de flexwerker beschouwd als zijnde in loondienst. Een flexcontract mag maximaal drie maanden duren. 

? Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden. 

? Verduurzaming van de economie  zal bij nieuwe fiscale wetgeving een belangrijke doelstelling worden. Uitwerking in een “Nationaal Klimaat- en energieakkoord.”

? Mede met het oog op de benodigde miljarden voor enerergietransitie zal op pensioenfondsen een beroep worden gedaan om meer in Nederland te beleggen.

? Voor vrachtwagens zal een kilometerheffing worden ingevoerd en op vliegtickets komt een milieubelasting.

? Vereenvoudiging loonbelasting. Twee tariefgroepen: 36,9% voor inkomens tot € 68.600 en 49,5% voor inkomens daarboven.

? Stijging kosten levensonderhoud door stijging lage BTW-tarief van 6% tot 9%

? Na a.s.r. wordt ook ABN-AMRO  zo snel als verantwoord mogelijk is, volledig naar de markt gebracht. Ten aanzien van Volksbank (het voormalige SNS) wordt momenteel geïnventariseerd wat de toekomstopties buiten de overheid zijn. 

? Het kabinet investeert 200 miljoen euro per jaar in fundamenteel onderzoek. Daarnaast komt 200 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek. Onderdeel daarvan is een extra investering bij grote technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoet komen en publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen met focus op bèta en techniek. 

? Het kabinet zet de oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling, InvestNL, door en stelt 2,5 miljard euro beschikbaar als eigen vermogen. 

? Met ingang van 2018 valt een jaarlijks bedrag ter grootte van 2½ % van de aardgasbaten ten deel aan een fonds voor de regio, hetgeen op dit moment neerkomt op 50 miljoen euro per jaar. 

? Bedenktijd van maximaal 250 dagen om rol activistische aandeelhouders te reguleren wanneer die vooral gericht zijn op de korte termijn naar aandeelhouders en andere stakeholders die belang hebben bij waardencreatie op de lange termijn. 

? Beursgenoteerde bedrijven met een jaaromzet van meer dan 750 miljoen euro krijgen de mogelijkheid om aandeelhouders te vragen, wanneer zij meer dan 1% van het aandelenkapitaal bezitten, zich als grootaandeelhouder te laten registreren bij de Autoriteit Financiële Markten

? Er wordt een ambitieuze cybersecurity-agenda opgesteld  waarvoor structureel  95 miljoen euro wordt gereserveerd. 

? Er komt aanvullende wetgeving op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers in de pre-competitieve fase te versterken.  

? Brievenbusfirma’s niet langer belastingvrij. Er wordt normaal belasting geheven. Nederland gaat zich internationaal inzetten voor de aanpak van belastingparadijzen. 

? Op nu nog vrijgestelde inkomsten uit royalties zal een bronbelasting worden geheven. Het kabinet wil het ondernemen met meer eigen vermogen stimuleren en de belastingvoordelen voor vreemd vermogen beperken. 

Auteurs: Jan Jaap Omvlee & Richard Neve, Cognito Media Amsterdam, financial communications. Zij ondersteunen bedrijven in de financiële sector bij het optimaliseren van hun marketing, communicatie en public relations. Het kantoor aan de Zuidas is één de zes vestigingen van Cognito Group. 

Gerelateerde artikelen