Recordaantal startende ondernemers in 2007

In 2007 startte bijna 102.000 personen een onderneming. Dit is 11.000 meer dan een jaar eerder. Het grootste deel hiervan startte een bedrijf in de dienstensector (54%). Dit blijkt uit het Startersprofiel 2007 van de Kamer van Koophandel Nederland.

De toename in de dienstensector kan toegeschreven worden aan een groei in diverse (para)medische beroepen, de thuiszorg en de kinderopvang.

Het percentage vrouwen onder de starters is gestabiliseerd op een derde van het totaal.

Het aantal starters uit landen uit Bulgarije en Roemenie is flink toegenomen. De meeste hiervan zijn actief in de bouw- en dienstensector. Binnen deze groep is het aantal vrouwelijke starters verhoudingsgewijs hoog.

Het aantal starters uit Polen is afgenomen. 2.240 Polen startte in 2007 een onderneming. Dit is 33 procent minder dan een jaar eerder.

Verder is het aantal ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) gestegen tot 88 procent. In 2005 was dit nog 84 procent.

De gemiddelde leeftijd van de starter is 38 jaar, en is hiermee licht gestegen. In voorgaande jaren bedroeg de gemiddelde leeftijd nog 37 jaar.

Gerelateerde artikelen