Recordaantal faillissementen in 2012

In 2012 bereikte het aantal faillissementen in Nederland de recordhoogte van 11.186. In de eerste drie maanden van 2012 werd het hoogste kwartaalcijfer gemeten, met een aantal van 2858 faillissementen.

Faillissementen
Andere hoogtepunten in het aantal faillissementen waren de jaren 2005 met een totaal aantal faillissementen van 10.124 en 2009 met 10.289 faillissementen.

Betroffen sectoren
De bouw (16,9%), de zakelijke dienstverlening (12,6%) en het transport (7,4%) nemen het leeuwendeel van het aantal faillissementen in de zakelijke sector voor hun rekening, gevolgd door de transportsector (7,4%) en de horeca (6,1%).

Aantal faillissementen per provincie
In grote lijnen geldt dat het aantal faillissementen overal in het land met ongeveer 19% steeg ten opzichte van 2011.

Schade van faillissementen en schuldsaneringen
De som van het aantal faillissementen en schuldsaneringen bereikte een nieuw record van bijna 25.000. Vanwege de faillissementen zijn er in 2012 zo’n 64.300 arbeidsplaatsen verloren gegaan. De faillissementen en schuldsaneringen veroorzaken op die manier een schade van ca. € 4,2 miljard aan de Nederlandse economie, zo blijkt uit berekeningen van Robert Blom over cijfers uit de Graydon database.

Over starters
In 2011 was er een totaal aantal starters van 121.700; in 2012 waren dit er 104.000. Het aantal starters daalde in alle sectoren, met uitzondering van de sector vervoer. “Door de economische crisis zijn er in de afgelopen jaren veel starters bij gekomen. Dit aantal neemt nu
af, zoals eerder te zien is geweest in slechtere economische perioden. Mensen die nu een baan hebben, zullen deze vooral proberen te houden en zullen minder snel een eigen bedrijf beginnen.
__________________________________________________________________________________
Bent u binnenkort betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart?
Dan is de tweedaagse cursus Corporate Recovery voor u onmisbaar. Dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts. Deelname levert accountants en controllers 15 PE Punten op. 
Klik hier voor het gehele programma en aanmelden.
__________________________________________________________________________________

Er zijn in Nederland 1,2 miljoen ondernemers. Twee derde hiervan zijn ZZP’ers. Van alle starters verdwijnt 20% al weer in het eerste jaar; nog eens 30% verdwijnt in de eerste vijf jaar. In de zes jaar na het moment van starten, blijkt ruim 55% verdwenen te zijn. Uiteraard gaan deze bedrijven niet allemaal failliet,” zo licht Robert Blom de cijfers met betrekking tot de starters toe.

Robert Blom over de verwachtingen voor 2013
Robert Blom verwacht dat ook in 2013 circa 12.000 faillissementen zullen worden geteld, en er daardoor rond de 72.000 arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. De verdeling van de faillissementen over de sectoren zal niet veel afwijken van die van 2012; de bouw, zakelijke dienstverlening, transport en de horeca blijven de koplopers. In de zakelijke dienstverlening betreft het met name de winkels en de adviseurs. Het aantal starters neemt ook in 2013 af. De markten zijn overvol, de concurrentie is hevig en de winstmarges worden vanwege de crisis magerder. Wie nu een baan heeft, zal proberen deze te behouden. Het aantal starters zal verder dalen in 2013 tot rond de 95.000.

Bron: Graydon

Gerelateerde artikelen