Reclame net zo belangrijk als landbouw

Bedrijfsleven geeft meer dan 25 miljard euro uit aan cultuur- en mediaproducten.

De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie is iets kleiner dan die van de bouwnijverheid, maar ruim tweemaal zo groot als die van landbouw, bosbouw en visserij. Dat zegt het CBS op basis van cijfers van 2015. Reclame, door het CBS ook tot cultuur en media gerekend, is goed voor bijna eenderde daarvan, 30 procent.

De combinatie cultuur en media was goed voor 3,7 procent van de Nederlandse economie (het bruto binnenlands product) en 4,5 procent van de totale werkgelegenheid, bij elkaar 320.000 arbeidsjaren. De bouwnijverheid droeg 4,1 procent bij, landbouw, bosbouw en visserij 1,6 procent. Dat betekent dat reclame bijna net zo belangrijk is als die laatste groep.

Bijna de helft van alle cultuur- en mediaproducten (allemaal samen ter waarde van 58,1 miljard) werd afgenomen door bedrijven. In reclame voor bedrijven ging het meeste geld om. Met producties via radio, tv, film en dergelijke was daarna het meeste geld gemoeid.

(bron: CBS)

Gerelateerde artikelen