Rechtbank staat 5G-netwerk toe

De overheid is van plan in juni de frequenties voor het 5G-netwerk te veilen.

Van de rechtbank in Den Haag mag het 5G-netwerk landelijk worden uitgerold in Nederland. Stichting Stop5GNL heeft het kort geding hierover tegen de Nederlandse staat verloren. De stichting had geëist de uitrol van 5G te stoppen, omdat de gezondheidsrisico's volgens hen niet voldoende zijn onderzocht. Maar de rechter oordeelt dat de overheid bij de introductie van 5G alle voorschriften naleeft en de limieten niet worden overschreden.

Volgens de voorzieningenrechter zijn er geen aanwijzingen dat de deskundigen van het RIVM en de Gezondheidsraad, waarop de Staat zich baseert, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hadden voor kritiek op de introductie van 5G.

De rechter lichtte in zijn mondelinge uitspraak toe dat hij alle tegenstrijdige meningen van verschillende deskundigen niet kan wegen. Wel citeerde hij een rapportage van het RIVM waarin staat dat onderzoekers geen direct verband hebben ontdekt tussen verschillende ziektes en elektromagnetische golven. “Als blijkt dat door de uitrol van 5G toch limieten worden overschreden en er gezondheidsrisico's dreigen, heeft de Staat aangegeven te zullen ingrijpen en gehanteerde limieten aan te passen. Onder deze omstandigheden bestaat er voor mij geen aanleiding de introductie van 5G te verbieden”, zei de rechter.

De overheid is van plan in juni de frequenties voor het 5G-netwerk te veilen.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen