Recessie versnelt omschakeling naar indirecte belastingheffing

Steeds meer overheden nemen actief maatregelen om de indirecte belastingbaten te verhogen en de fiscale grondslag voor vennootschapsbelastingen te vergroten. Dit blijkt uit de 2009 uitgave van de Corporate and Indirect Tax Rate Survey van KPMG.

Zowel in Europa als Latijns-Amerika blijkt een eind te zijn gekomen aan de langdurige daling van het percentage aan belasting dat wordt geheven op de winsten van ondernemingen. ‘Wellicht wordt slechts tijdelijk een pas op de plaats gemaakt en doet de concurrentiedruk de vennootschapsbelastingtarieven op termijn weer dalen’, constateert Wilbert Kannekens van KPMG Meijburg & Co.

‘Er zijn echter duidelijke signalen dat verdere dalingen zullen worden betaald door omvangrijke inperkingen van aftrekposten en door een strengere handhaving.’ In Europa bleef het gemiddelde tarief percentage aan vennootschapsbelasting steken op 23,2 procent. Voor het eerst in 13 jaar was er geen daling in vergelijking met het voorafgaande jaar. Het percentage aan indirecte belastingheffing, voornamelijk bestaande uit BTW en soortgelijke belastingen op goederen en diensten, steeg in Europa van 19,5 naar 19,8 procent.

Gerelateerde artikelen