Razendsnelle benchmarking transfer-pricing

"Met snelheid en prijs zijn we uniek in de wereld", zegt directeur Hank Moonen van Taxmodel.

Voor het eerst is een softwarebedrijf erin geslaagd om het transfer-pricing gerelateerde benchmarking proces volledig te automatiseren. Het gaat om het Nederlandse bedrijf Taxmodel. Moonen: “Het levert gemiddeld 60 procent tijdsbesparing op, met 100 procent verslaglegging.”

Actie nodig door BEPS

De internationale belastingregels worden steeds strikter, vooral door invoering van de Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) regelgeving. Die is er gekomen na publieke discussies rond het belastinggedrag van ondernemingen zoals Google, Apple, Starbucks, Nike en Amazon. De Europese Unie en de OESO trekken de teugels aan, zodat de fiscus de komende jaren steeds dieper zal vragen om onder andere de prijsstelling van belastingaangifte van internationale goederen en dienstenstromen beter te onderbouwen. Dit stelt nieuwe eisen aan de verslaglegging. Daarbij komt dat de bewijslast voor de juistheid van de verrekenprijzen bij het bedrijf komt te liggen.

Berekening van nettomarge

Het softwareprogramma van Taxmodel kan snel per land of regio benchmarks verwerken en verslagleggen voor producten en diensten en de te rapporteren nettomarge voor de transacties berekenen.

Lees ook: Transfer-pricing is hot issue 
Ruim 70 procent van de wereldhandel wordt geraakt door transfer-pricing, met name als er bij een concern een goederenstroom over gelieerde bedrijven loopt. Zoals een halffabricaat dat wordt geproduceerd door een productiebedrijf in Australië, wordt geassembleerd tot (bijna) gereed product, gedistribueerd via Singapore en Rotterdam en na een bewerking in België en Duitsland wordt verkocht: dan moet elke betrokken gelieerde partij binnen het concern een zakelijke vergoeding vaststellen, waardoor de verschillende belastingdiensten de zakelijkheid makkelijk kunnen toetsen.

  

Niet schuiven met winsten

Uiteindelijk moet een bedrijf met die data bij de fiscus kunnen aantonen dat het binnen die groep interne prijzen heeft gehanteerd die de onderneming ook zou opleggen aan derde, onafhankelijke partijen. Zo kan een onderneming bewijzen dat zij niet schuift met de winst tussen landen waar het belastingtarief het gunstigst is.
“Elke stap in het benchmarkproces kunnen we 100 procent transparant maken en onderbouwen, waardoor de fiscus precies weet hoe een bedrijf de juiste benchmarks heeft geselecteerd”, zegt Moonen. Daarna wordt er een zakelijk winstpercentage aan gekoppeld. Dat doet het bedrijf door data te vergelijken met transacties uit het verleden. Aan de fiscus kan de methode worden getoond en worden uitgelegd waarom is gekozen voor een bepaald percentage. De tool baseert zich op met name databases van Bureau van Dijk, met informatie van honderden miljoenen bedrijven over de hele wereld.

Enorme tijdwinst mogelijk

Moonen: “Met onze benchmark-tool kunnen professionals een enorme tijdswinst boeken en een kwaliteitsslag maken. Grotere bedrijven met een fiscale afdeling hebben nu ook toegang tot een tool waarmee zij zelf benchmarks kunnen doen. We kunnen professionals, advies én oplossingen (software) leveren. Samen met de tool bieden we trainingen aan, waarbij wij iemand zonder ervaring in korte tijd opleiden om zelfstandig benchmarks uit te voeren.”
Taxmodel heeft meer dan tachtig klanten bij wie het programma draait of in de pilot-fase zit, onder meer Deloitte, PwC, Grant Thornton, Dentons en Baker & McKenzie, maar ook enkele boutiques en middelgrote kantoren.