Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Bedrijven hebben voldoende data CO2 uitstoot mobiliteit

In het Financieel Dagblad verscheen een artikel over de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit waarbij de kern is: “Kleinere en middelgrote bedrijven hebben grote moeite met de verplichte registratie van CO₂-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke reizen”. Volgens ESG-adviseur Roderick Kouwen kan dit wel degelijk tot resultaten leiden. Voor diegene die nog níet bekend zijn met de ‘rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’ volgt eerst een nadere uitleg.

Vervoersuitstoot personeel berekenen, vliegen uitgesloten

De rapportageverplichting houdt in dat bedrijven die meer dan 100 medewerkers (gedefinieerd als  iemand die meer dan 20 uur werkt) in één onderneming (gedefinieerd als ‘ingeschreven bij de kamer van koophandel’) moeten rapporteren over de CO2 uitstoot van medewerkers voor het zakelijke verkeer en het woon werk verkeer dat zij afleggen. Om de uitstoot te kunnen berekenen is het belangrijk dat er bekend is welk vervoersmiddel wordt gebruikt, evenals het type brandstof. Reizen die gemaakt worden met het vliegtuig zijn uitgesloten van de registratieplicht.

“Ondernemers zouden niet inzien dat de rapportageverplichting CO2 uitstoot ook daadwerkelijk gaat leiden tot een reductie van CO2. Dit lijkt me wat te kort door de bocht”

Deadline aanleveren 30 juni 2025

De rapportageverplichting zou in eerste instantie gelden vanaf 1 januari 2024, maar is verplaatst naar 1 juli 2024. Uiterlijk 30 juni 2025 moet er over het tijdvak 1 juli 2024 tot 31 december 2024 gegevens ingestuurd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

52 complexe pagina’s

Dat het een grote moeite is voor kleinere en middelgrote bedrijven kan ik mij voorstellen. De handleiding van de rapportageverplichting die door het RVO ter beschikking is gesteld, telt alleen al 52 pagina’s. Daarnaast ontbreekt het vaak bij kleinere en middelgrote bedrijven aan voldoende (gekwalificeerd) personeel om dergelijke implementaties te kunnen begeleiden. Tot slot kan het vrij lastig zijn om precies te weten waar je moet starten en welke data er nu beschikbaar is c.q. ontsloten moet worden.

Zelf bijhouden vaak voldoende, vaak mogelijk en vaak goedkoper

Wat er nu in de praktijk gebeurt, is dat er veel partijen zijn die ondernemingen willen begeleiden bij de implementatie van de rapportageverplichting. Dit uiteraard tegen betaling van bijvoorbeeld een maandelijks bedrag dan wel een bepaald bedrag aan advieskosten. Mijn advies hierin is: probeer toch zelf de tijd vrij te maken om de verplichting eens nader te bekijken, en denk goed na over welke data mogelijk al beschikbaar is. Zakelijke reizen kunnen bijvoorbeeld al geregistreerd worden omdat er declaraties voor ingediend worden. Voor zakelijke reizen die niet geregistreerd / lastig geregistreerd worden (denk bijv. aan medewerkers met lease auto’s) geldt de mogelijkheid van een forfataire methode: hierbij wordt er een uitgangspunt gehanteerd dat een percentage van de totaal gereden kilometers zakelijk zijn geweest. Mocht je er als ondernemer niet uitkomen, dan is er altijd alsnog de mogelijkheid om experts in te schakelen.

Registratie gaat effect hebben

Uit het artikel van het FD volgt ook dat ondernemers niet inzien dat de rapportageverplichting ook daadwerkelijk gaat leiden tot een reductie van CO2. Dit lijkt me wat te kort door de bocht. Ik denk namelijk dat er wel degelijk partijen zijn die hun leasebeleid zullen aanpassen door nog enkel elektrische voertuigen aan te bieden of bijvoorbeeld het gebruik van OV (indien de bedrijfslocatie te bereiken is) zullen stimuleren.

Maak kennis met de FM Dag Orakels: stel jouw vragen, deel uitdagende financiële vraagstukken en laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. Beleef samen met 300 vakgenoten de 9e editie van FM Dag. Meld je nu aan voor een unieke ervaring op 17 april in Spant! Bussum.

Gerelateerde artikelen