Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief beter rapportageproces over het afgelopen jaar. Ze blijven voor wat betreft de bekendmaking van voorlopige jaarcijfers en afronding van de accountantscontrole gemiddeld echter nog achter op Verenigde Staten.

Bedrijven in BRIC landen laten grote verbeteringen zien, met name in Brazilië en India. Zo luiden de voornaamste conclusies van het jaarlijkse ‘Close Cycle’ onderzoek van Centre Consulting en ConQuaestor naar de rapportagecyclus van aan de AEX en AMX genoteerde ondernemingen.

Zowel AEX als AMX fondsen laten een lichte verbeteringen zien in publicatiecyclus; AEX-fondsen blijven voor op de AMX fondsen.

ASML is net als vorige jaar ‘best in class’, met publicatie binnen 17 dagen na afronding van de audit, die zij realiseerde binnen 43 dagen na afronding van het boekjaar. De hekkensluiter was AMG met publicatie pas 78 dagen na afronding van de audit. DE Master Blenders was wat betreft haar audit sign-off met 103 dagen het traagste.

Grootste verbeteringen bij TomTom (16 dagen korter) en SBM Offshore (17 dagen korter). Ook Unilever (-/- 10 dagen), Unibail-Rodamco, Delta Lloyd, DSM en TKH Group (alle -/- 9 dagen) boekten sterke vooruitgang. Enkele fondsen verslechterden: CSM (20 dagen langer), KPN (12 dagen langer) en Reed Elsevier (eveneens 12 dagen langer).

Ondanks de voortdurende crisis rapporteren de Nederlandse beursfondsen gemiddeld iets sneller ten opzichte van 2011. Agendering van de vergadering van de Raad van Commissarissen voor het bespreken van de jaarrekening kan aanleiding zijn om het publicatiemoment te wijzigen, zo blijkt uit een rondgang langs de beursfondsen.

Internationaal zitten de Nederlandse bedrijven in de middenmoot en lopen ze praktisch gelijk met de FTSE100, maar ze blijven ver achter Amerikaanse bedrijven die met gemiddeld 30 dagen de beste performers zijn. Duitse bedrijven zijn met gemiddeld 72 dagen het traagste. Bedrijven in de BRIC landen verbeteren sterk. Met name in India en Brazilië zien we grote verbeteringen in de snelheid van het afsluiten de cyclus, een indicatie van verbetering in financial control en de financiële functie.

De accountancykosten bij AEX fondsen laten een lichte stijging zien van gemiddeld 3%, met enkele uitschieters naar boven (SBM Offshore +33% en Fugro +37%) en naar beneden (Aegon -/-14% en KPN -/- 12%). Binnen de AMX fondsen zien we een behoorlijke stijging van de accountantskosten (gemiddeld +12%) met enkele zeer grote uitschieters (Nieuwe Steen +172% en Brunel +103%). Vorig jaar liepen de accountantskosten bij de AMX fondsen ook al op met gemiddeld 4%. Alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven worden bediend door een Big4 accountancykantoor en blijkbaar zijn zij vooral bij de relatief kleinere AMX fondsen nog steeds in staat om tariefverhogingen door te voeren. De dominantie van de Big4 is wat dat betreft verontrustend te noemen. Mogelijk dat de nieuwe accountantswetgeving met verplichte kantoorroulatie daar in de nabije toekomst verandering in kan brengen.

AEX uitgelicht
Hoewel de gemiddelde publicatiesnelheid iets is verbeterd, zijn er op fondsniveau wel verschuivingen te signaleren. Van de 25 AEX fondsen hebben 19 ondernemingen hun cijfers dit jaar, gemiddeld 4,2 dagen eerder weten te publiceren ten opzichte van voorgaand jaar. Bovendien wisten 17 AEX-fondsen ook de accountantscontrole te versnellen, de tijdsbesparing was gemiddeld 5,9 dagen.

AMSL weet ook dit jaar weer als snelste haar jaarcijfers te publiceren, in slechts 17 dagen (18 dagen in 2011 en 19 in 2010). De grootste versneller onder de AEX-fondsen is SBM Offshore, die een verbetering van 17 dagen weet te realiseren ten opzichte van vorig jaar.

Andere winnaars ten opzichte van vorig jaar zijn opnieuw Unibail-Rodamco met een reductie van 9 dagen, evenals DSM, Delta Lloyd en TKH Group, alsmede Unilever met een versnelling van 10 dagen.
 
Het merendeel van de AEX beursgenoteerde ondernemingen had in 2012 minder tijd nodig om de voorlopige jaarcijfers te publiceren, waardoor het gemiddelde licht is gedaald met 2 dagen. CSM (+20 dagen) en KPN (+ 10 dagen) hadden vooral meer tijd nodig dan vorig jaar.

AMX uitgelicht
Onder de 25 AMX fondsen, wisten 16 bedrijven hun jaarcijfers eerder op te leveren, met gemiddeld 4,1 dag. Bovendien zijn er 17 bedrijven die ook de accountant sneller de deur uit hadden, gemiddeld met 4,7 dagen. Het totale gemiddelde voor de rapportagecyclus werd iets versneld vergeleken met 2011, namelijk met 1,4 dag.

De winnaar van dit jaar is Ziggo, die voor het opstellen van de voorlopige jaarcijfers 24 dagen nodig had (27 dagen in 2011).

Bron: ConQuaestor

Gerelateerde artikelen