Rapport: ‘Werven buitenlands personeel door financiële prikkel’

Bedrijven moeten financiële prikkels krijgen die er voor zorgen dat arbeidskrachten uit het buitenland hier naar toe komen.

Het rapport ‘Migratie als Motor: Hoe Nederland migratie kan inzetten als drijvende kracht van de economische denktank Denkwerk doet verschillende aanbevelingen over de toekomstige arbeidsmarkt.

  • komende 15 jaar ontstaan grote tekorten aan personeel
  • binnenhalen buitenlandse arbeidskracht moet financiële voordeel opleveren
  • vestigingsklimaat aantrekkelijke sectoren moet gestimuleerd worden

Tekort van 800.000 arbeidskrachten

Volgens het rapport dreigt over ruim 15 jaar, in 2040,  een aanzienlijk tekort aan opgeleide arbeidskrachten. De vergrijzing zorgt er namelijk voor dat de private sector mogelijk tussen de 800.000 en 1 miljoen arbeidskrachten nodig heeft. De opstellers wijzen er op dat de private sector een substantieel deel van  het geld in de economie opbrengt om de voorzieningen in de publieke sector te bekostigen. Een terugval in de economie vanwege personeelstekorten zal de collectieve voorzieningen dan ook ernstig onder druk kunnen zetten, zo is de redenering.

Huidige rol bedrijven

De onderzoekers wijzen er op dat bedrijven nu al een belangrijke factor zijn in het aantrekken van arbeidskrachten. Met name in kennissectoren speelt dit een rol: “Voor kennismigratie geldt dat dit wordt gestuurd door gerichte acties van bedrijven.” Onlangs berichte de website voor leidinggevenden en bestuurders personeelszaken & HR CHRO.nl over een onderzoek waaruit blijkt dat bedrijven moeite hebben om personeel aan zich te binden.

Steeds meer bedrijven moeten ‘nee’ verkopen vanwege tekort aan personeel. Voor de omzet en inkomsten is het van belang om nieuw personeel binnenboord te houden; zeker als dit personeel vanuit het buitenland moet worden aangetrokken of als werkzaamheden in het buitenland worden uitgevoerd. Kortom: onboarding wordt steeds relevanter voor bedrijven. Meld je nu aan voor een boostcamp Onboarding met 100-dagen plan hoe je bedrijf daarmee om kan gaan.

1-op-2 werknemers niet Nederlands

Volgens het rapport leiden verschillende maatregelen tot een verbetering van het vestigingsklimaat voor kenniswerkers. In het rapport wordt verwezen naar onder meer de 30%-faciliteit – waarmee de aantrekkingskracht van sectoren wordt verbeterd die een hogere toegevoegde waarde voor de economie hebben. Zo is intussen bijvoorbeeld 60% van de aangetrokken technici bij ASML niet-Nederlands. Ook op universiteiten en onderzoeksinstellingen werkt veel buitenlands personeel: op universiteiten is 50 % migrant.

Financiële prikkels aantrekken arbeidskrachten

Het onderzoek, onder leiding van hoogleraar economie Barbara Baarsma, somt verschillende mogelijkheden voor bedrijven op waarmee toekomstige capaciteitsproblemen kunnen worden voorkomen. Zo stelt de denktank voor om het vestigingsklimaat voor bedrijven en mensen nog aantrekkelijker te maken. Ook kan gedacht worden aan het subsidiëren van nieuwe sectoren en ecosystemen. Een ander voorstel is om financiële prikkels te creëren voor bedrijven om internationale arbeid te werven.