Randstad meldt impact boekhoudmethode IFRS 16

Randstad heeft uitgerekend wat de impact is van boekhoudmethode IFRS 16 op de vergelijkbare resultaten over 2018.

Het gaat om een nieuwe standaard voor financiële verslaggeving die begin dit jaar in werking is getreden.

De wijziging heeft gevolgen voor het verwerken van leaseverplichtingen in de boekhouding. Als gevolg hiervan neemt de nettoschuld toe, met 655 miljoen euro tot ruim 1,6 miljard euro per eind 2018. Daarnaast komt het bedrijfsresultaat hoger uit. De ebitda over het afgelopen boekjaar bedraagt volgens IFRS 16 afgerond 1,4 miljard euro, 234 miljoen euro meer dan eerder gemeld.

Er is geen impact op de omzet en de brutowinst. Het uitzendconcern benadrukt verder dat dit boekhoudeffect geen gevolgen heeft voor de strategie voor kapitaaltoewijzing, financieringsstructuur en bankconvenanten.

Gerelateerde artikelen