Rabobank: “Landbouwklanten willen weten waar ze aan toe zijn”

Rabobank stelt drie miljard euro beschikbaar voor boeren om verder te verduurzamen. "We vinden het belangrijk dat de landbouwsector verder verduurzaamt en dat boeren een goede boterham kunnen blijven verdienen", stelt de bank. "Wij helpen boeren met het aanpassen van hun bedrijfsmodel. Dat doen we door drie miljard euro aan extra leningen te verstrekken met bijzondere voorwaarden en kortingen."
  • Rabobank: ‘Klant wil weten waar hij aan toe is’
  • Extra miljarden voor omschakeling
  • Regelgeving moet duidelijker

Rabobank had eerder op de dag al laten weten teleurgesteld te zijn dat partijen er niet in zijn geslaagd een landbouwakkoord tot stand te brengen. “Nederland snakt naar duidelijkheid over de toekomst van onze landbouw met perspectief voor de boer, tuinder en de natuur. Onze klanten willen weten waar ze aan toe zijn”, aldus het bankconcern.

Greenpeace
Milieuorganisaties zijn niet onder de indruk van het bedrag. Greenpeace-directeur Andy Palmen noemt het iets goedkoper verstrekken van leningen “een sigaar uit eigen doos”. Volgens hem wordt alleen de bank zelf daar beter van. Greenpeace beschuldigt de bank ervan grote maatschappelijke schade te hebben aangericht “door haar rol als aanjager van de intensieve veehouderij”. Daar komt geen compensatie voor, aldus de milieuclub.

Milieudefensie
Milieudefensie voegt eraan toe dat het kabinet de Rabobank een extra belasting zou moeten opleggen om bij te dragen aan de verduurzaming. Die belasting zou volgens de organisatie ook moeten gelden voor grote bedrijven uit de voedselindustrie

Regelgeving moet duidelijker
Volgens Rabobank kan de omschakeling naar duurzame landbouw alleen slagen als alle betrokken partijen meedoen. “En als de regelgeving duidelijk is. Het is dan ook jammer dat er nu geen landbouwakkoord is en er onzekerheid blijft. In de gebiedsprocessen zal meer duidelijkheid moeten komen voor de individuele ondernemers wat waar kan en wat moet veranderen.”

Minder rente of minder aflossing
Het beschikbare geld kunnen boeren gebruiken om bijvoorbeeld meer grond te kopen of om hun bedrijf te vernieuwen. “Rabobank wil deze boeren, met een toereikend verdienmodel, leningen verstrekken met bijzondere voorwaarden. We rekenen bijvoorbeeld minder rente. Of ze hoeven even niets af te lossen.” Rabobank heeft al voor 13 miljard euro aan leningen uitstaan in agrarische sector.

(ANP)

Gerelateerde artikelen