Rabobank Private Banking voor vermogend Nederland

fallback
De komende jaren wil de Rabobank uitgroeien tot de grootste bank van vermogend Nederland. Private banking is volgens de Rabobank niet weggelegd voor de superrijken alleen. Daarom gaat de Rabobank onder het label Rabobank Private Banking speciale diensten en producten aanbieden aan klanten met een jaarinkomen en/of vrij belegbaar vermogen vanaf EURO80.000. Morgen start de Rabobank met een campagne gericht op de bovenkant van de particuliere markt.

Het voor vermogende particulieren beheerde vermogen bedraagt nu al EURO60 miljard. De Rabobank is daarmee weliswaar één van de
grootste private banks van Nederland, maar is bij veel vermogende particulieren niet als zodanig bekend. Een campagne gericht op de vermogende particulier moet daar verandering in brengen. De campagne gaat nog voor de zomer van start.

De Rabobank wil vooral groeien vanuit haar sterke positie in het MKB en de agrarische sector, waar de bank respectievelijk een
marktaandeel heeft van 40% en 83%. Thomas van Rijckevorsel, directeur van het Directoraat Private Banking van Rabobank Nederland: “We kunnen fors groeien. Pakweg 100.000 ondernemers overwegen om binnen vijf jaar hun zaak van de hand te doen. En erft een hele generatie babyboomers de komende jaren een bedrag van EURO170 miljard aan vastgoed of spaar- en beleggingsgelden.”