Rabobank en DLL: 400 miljoen euro extra voor MKB van EIB

Voor MKB-ondernemers en groot zakelijk ondernemers die willen investeren, hebben DLL en de Rabobank deze week 400 miljoen euro extra beschikbaar gekregen van de Europese Investeringsbank (EIB). Met deze faciliteit ondersteunt de EIB het herstel van het bedrijfsleven in Nederland en in de rest van Europa.

Ondernemers, van MKB tot groot zakelijk, die voor de financiering van hun investering behoefte hebben aan bancair krediet of lease en die voldoen aan de criteria kunnen profiteren van een rentekorting tot 0,90%.

Deze EIB-faciliteit komt bovenop de 100 miljoen EIB-gelden die de Rabobank afgelopen week beschikbaar heeft gekregen specifiek voor investeringen met impact. De EIB heeft aan zowel DLL als aan de Rabobank 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naar verwachting kunnen zeker 400 ondernemers van deze faciliteit gebruikmaken.
 
Criteria

Voor de kortingsregeling komen bedrijven in aanmerking die minder dan 3.000 medewerkers hebben. De regeling staat dus open voor zowel kleine (MKB) als middelgrote ondernemingen. De totale investering mag niet meer dan 25 miljoen euro bedragen.

2350 ondernemers profiteerden

In de afgelopen zeven jaar (2009-2016) heeft de Rabobank dankzij een soortgelijke EIB-financiering al aan meer dan 1850 MKB- en midkap-ondernemers een lening met een aantrekkelijke korting beschikbaar kunnen stellen. Ondernemers die gezamenlijk goed zijn voor zeker 31.000 banen in Nederland. DLL heeft sinds de samenwerking (2014) zo’n 500 ondernemers met een EIB-faciliteit gefinancierd; gezamenlijk goed voor ruim 32.000 banen. Gemiddeld genomen gaat het om financieringen van circa 800.000 euro. Waren het eerst vooral de agrarische sector en de detailhandel food, die van de EIB-faciliteit gebruikmaakten, inmiddels weten steeds meer ondernemers ook uit andere sectoren deze faciliteit te benutten.

Gerelateerde artikelen