Raad wil nog meer regulering

Raad wil economie verduurzamen door heffingen te verhogen en concurrentiepositie te verslechteren.

De overheid moet buiten gebaande paden treden en sterker sturen op een transitie naar een duurzame economie, bepleit de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Instrumenten als de CO2-heffing en andere manieren om te “beprijzen en reguleren” worden nu nog te vaak geschuwd, terwijl ze zeer effectief blijken, aldus het adviescollege voor regering en parlement.

Het kabinet is vooral terughoudend om zogenoemde beprijzingsinstrumenten in te zetten in sectoren met veel internationale concurrentie. Het argument dat Nederland zijn eigen concurrentiepositie zou verzwakken door vervuiling duurder te maken, wordt volgens de raad “selectief gebruikt om verduurzaming tegen te houden.”

Oplossingen moeten volgens de raad gezocht worden buiten “het bestaande economische systeem”. Dat dit nu te weinig gebeurt, brengt niet alleen economische activiteiten, maar ook de klimaatdoelstellingen in gevaar. Het kabinet moet daarom vroegtijdig “oog hebben voor afbouw van economische activiteiten”.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen