PwC: Nederlandse banken trager dan Europa in afbouw van probleemleningen

Nederlandse banken hebben nog voor EURO47 miljard aan probleemleningen op hun balans staan. De afbouw middels verkoop hiervan verloopt trager dan in andere Europese landen. Dat blijkt uit Europees onderzoek van PwC.

De Nederlandse bankensector had per 1 oktober 2015 ca. €47,1 miljard aan probleemleningen (non-performing loans) op haar balans staan. Eind 2014 was dit circa €53,4 miljard. Dit vertegenwoordigt circa 2,7 procent van de totale bruto leningenportefeuille in Nederland. De drie grootste Nederlandse banken (Rabobank, ING en ABN AMRO) hebben 90 procent van de probleemleningen uitstaan, waarop gemiddeld een voorziening van 50 procent is getroffen. ‘Op basis van Europese gemiddelden schat ik in dat Nederlandse banken voor eenzelfde bedrag ook nog eens leningen hebben uitstaan die niet meer als essentieel voor de bedrijfsvoering worden beschouwd (non-core)’, aldus Wilbert van den Heuvel, transactiespecialist bij PwC.

Nieuwe maatregelen

De afname in non-performing leningen in Nederland (een reductie van ongeveer 13 procent sinds eind 2013) via de verkoop van leningenportefeuilles of andere kanalen verloopt trager dan in andere Europese landen. In Europa is in 2015 een recordniveau van €140 miljard behaald met de afbouw non-performing en non-core leningen (€90 miljard in 2014). ‘Recent heeft de ECB nieuwe maatregelen aangekondigd waarmee de geldkraan verder is opengezet. De alsmaar toenemende liquiditeit en lagere rentes in de Europese financiële markten hebben een positief effect hebben op toekomstige transactievolumes in de leningenmarkt door hogere prijzen’, aldus Van den Heuvel. Voor 2016 ontwikkelen de volumes zich positief, waarbij er momenteel in Europa inclusief het Verenigd Koninkrijk voor ca. €100 miljard aan portfoliotransacties lopen.

Nederland behoudender

In Nederland werd in 2015 voor circa €2,5 miljard aan leningen verkocht, voornamelijk gerelateerd aan vastgoed en hypotheken; dit betreft een daling ten opzichte van 2014 (€3,5 miljard). Een aantal grote transacties in de tweede helft van 2015 werd niet afgerond voor het jaareinde. Volgens Peter Wolterman, herstructureringsspecialist en partner bij PwC, zijn Nederlandse banken behoudender. ‘Nederlandse banken bouwen minder snel af door zorgen over de publieke opinie omtrent verkoop van leningenportefeuilles aan buitenlandse financiële investeerders.’ Volgens Wolterman zal er in 2016 meer worden verkocht. ‘De tijd dringt en andere mogelijkheden voor het snel afbouwen van non-core en non-performing leningen zijn beperkt.’

Naar schatting zit momenteel €7 miljard aan Nederlandse leningenportefeuilles in een lopend verkoopproces, waaronder de privatisering van Propertize. Hierdoor zullen de portefeuilleverkopen in Nederland naar verwachting een nieuwe recordhoogte bereiken in 2016.

‘De invoering van stringentere eisen voor kapitaal en leverage blijft voor Nederlandse banken een belangrijke stimulans tot het herstructureren van de balans. Daarnaast gaan banken door met het herdefiniëren van kredietverlening- en marktstrategieën, te midden van kostenconcurrentie en de FinTech innovatiegolf, die het traditionele bankieren verandert’, aldus Van den Heuvel.

(PwC)

Gerelateerde artikelen