PwC: Maatwerk in pensioen nodig

Een kwart van de huidige 65-minners heeft straks te weinig pensioen. Een aantal maatschappelijke trends (meer scheidingen, meer zzp'ers, te weinig aandacht voor financiële langetermijnplanning) zorgt ervoor dat het inkomen van de toekomstig gepensioneerden lager is dan van de huidige generatie. Dit blijkt uit het rapport 'Bestedingen van ouderen' van PwC en kenniscentrum Nibud.

Voor het onderzoek is gekeken naar het uitgavenpatroon in de periode voorafgaand aan én volgend op pensionering (vanaf 50 jaar tot het moment van overlijden). Hieruit blijkt dat gepensioneerden niet – zoals vaak gedacht – veel minder uitgeven na pensionering. Volgens PwC-onderzoeker Bastiaan Starink laat het onderzoek duidelijk zien dat er steeds meer maatwerk voor pensioenen moet komen. “De variatie in persoonlijke omstandigheden is erg toegenomen. We kunnen er daardoor minder op vertrouwen dat alles financieel op elkaar aansluit na pensionering. Meer dan ooit is actieve financiële planning daardoor van groot belang.”

Volgens Starink is er een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. “Die kan de deelnemer aansporen om actief bezig te zijn met financiële planning – bijvoorbeeld door ‘gratis’ advies op te nemen in de arbeidsvoorwaarden. Denk aan vouchers voor persoonlijke financiële langetermijnplanning. Hier profiteert ook de werkgever van omdat de waardering van de dure pensioenregeling stijgt en financieel zorgeloze werknemers productiever en meer tevreden zijn.”
Starink pleit er daarnaast voor om meer te variëren met de pensioenuitkering. “De wetgever zou het mogelijk moeten maken om met de hoogte van de pensioenuitkering meer te variëren. Dit zou de pensioensituatie van velen positief beïnvloeden.”

Volgens het onderzoek geeft een 70-jarige gemiddeld 13 procent minder uit dan een 65-jarige en een 75-jarige geeft 19 procent minder uit dan een 65-jarige. Deze daling is vergelijkbaar met de daling in inkomsten. Aan zorgkosten wordt steeds meer uitgegeven. Ook ten opzichte van 10 jaar geleden is deze kostenpost gestegen.

PwC en het Nibud hebben voor dit rapport gebruik gemaakt van het CBS Budgetonderzoek 2013. Hierbij is gekeken naar zelfstandig wonende gepensioneerden. Diegenen die in een verzorgingstehuis wonen, zijn in dat onderzoek niet meegenomen.

• Bestedingen van ouderen

Gerelateerde artikelen