PSD2, wat kan ik ermee? (zeven voorbeelden)

Banken moeten gaan voldoen aan de nieuwe PSD2 richtlijnen. Dit betekent dat banken de gegevens aan klanten moeten openstellen en derde partijen toegang moeten verlenen tot de betaalrekening. Dat vereist een intensief en ingrijpend veranderingsproces, waarbij alle banken een koppeling moeten maken voor betaalinitiatie, voor toegang tot de rekeninginformatie en voor de saldocheck.

Lees ook: PSD2, wat is het? – deel 1

Door Paul Jans

PSD2 biedt de banken zelf ook nieuwe kansen om nieuwe producten en services in de markt te zetten voor particuliere klanten, bedrijven en de Third Party Payment Providers (TPP’s).  In dit artikel onderkennen we een zevental nieuwe services die het betaallandschap fundamenteel veranderen.

Competitie
Een aantal (grote) Fintech bedrijven zien immense commerciële mogelijkheden indien ze de hand kunnen leggen op de betaalgegevens en het betaalgedrag van bedrijven, winkeliers en particulieren. Met behulp van deze gegevens kunnen ze klanten beter voorzien van bijvoorbeeld op maat gemaakte aanbiedingen en advertenties. De klant moet wel van tevoren toestemming geven voor het gebruik van de betaalgegevens voor commerciële doeleinden, maar ervaring leert ons dat de consument de algemene voorwaarden van Fintech ’s als Google en Apple vaak blindelings accepteert. 

Deze partijen kunnen deze gegevens verkrijgen door de competitie met banken aan te gaan en in het betaalproces te stappen, zoals Apple met Applepay al heeft gedaan. Daarnaast kunnen ze transactie- en saldigegevens opvragen via de banken op basis van de PSD2.

De API’s en Open Banking
De Application Programming Interface (API) is de standaard wijze om verschillende softwareapplicaties met elkaar te laten communiceren. Naast IT-ers van de bank kunnen ook derde partijen, ontwikkelaars en andere creatieve professionals de open API’s gebruiken om nieuwe services voor klanten te ontwikkelen. 

Credit Agricole past deze systematiek al enkele jaren succesvol toe en laat op deze manier nieuwe systemen ontwikkelen door externe partijen. De klanten zijn de uiteindelijke winnaar met een keuze uit een ruimer pallet aan mogelijke services.

Een aantal grootbanken volgt nu deze strategie van “Open Banking” en hoopt hiermee hun marktaandeel ten opzichte van de grote Fintech’s zeker te stellen. Tenslotte hebben de banken nu nog het grote voordeel dat zij het betaalproces domineren. Het is ten zeerste aan te raden om ook de wendbaarheid en flexibiliteit van de bankorganisatie zo in te richten, dat ze de veranderende wensen van de klanten kunnen bedienen.

Wat zijn die nieuwe services?
Over de nieuwe diensten die banken en TPP’s kunnen bieden aan de markt is op dit moment nog weinig gepubliceerd. Het is onduidelijk of partijen hun kaarten nog voor de borst houden, of dat de marktpartijen nog niet zover zijn. Toch willen we een aantal mogelijkheden noemen:

1. Dashboard: Met behulp van PSD2 kan ieder bedrijf en particulier alle transacties en saldi van al zijn bankrelaties en creditcards verzamelen in één overzicht. Op basis van alle transacties kan een prognose van het hele jaar worden weergegeven. 

2. Cash Management: Via een derde partij kan de klant betalen vanaf rekeningen of cards bij al zijn banken. Het wordt ook heel gemakkelijk om alle saldi dagelijks automatisch te concentreren op één rekening, bijvoorbeeld daar waar de beste rentevergoeding wordt gegeven.

3. Vermogensoverzicht: Banken kunnen besluiten om ook rekeninginformatie van spaarrekeningen en effectenposities beschikbaar te stellen. Op die manier kan het dashboard worden uitgebreid met een vermogensoverzicht.

4. Transparantie: Volledige integratie van de betaalomgeving van banken met boekhoudpakketten, waarbij alle bancaire diensten en alle betaalgegevens via een single sign-on in het boekhoudpakket ter beschikking staan van de klant.

5. “Internet-of-things”: De koelkast is gekoppeld aan een applicatie, die zorgt voor voorraadbeheer en bestellijsten. De koelkast stuurt de bestellijst naar de (goedkoopste) supermarkt en zorgt ook voor de betaling. 

6. Loyalty: Alle betalingen worden gemonitord en gekoppeld aan een loyalty-programma. De opgebouwde loyalty is vrij besteedbaar bij alle gekoppelde partijen. Het platform zorgt voor onderlinge verrekening.

7. Credit management: In Nederland geven veel bedrijven de voorkeur aan de incasso (SEPA Direct Debit) omdat ze dan zelf de betaalopdracht kunnen initiëren. Bij onvoldoende saldo wordt de incasso niet uitgevoerd. Met PSD2 ontstaat een nieuwe mogelijkheid om eerste het saldo te controleren, voordat de incasso wordt aangeboden. Bij voldoende saldo, levert de incassant de incasso aan. Bij onvoldoende saldo controleert de incassant de dag erna opnieuw op saldo. 

Een andere mogelijkheid is om de klant toestemming te vragen om een SEPA Credit Transfer via een Payment Initiation Service Provider uit te voeren. Op die manier bant het bedrijf ook het nadeel van het storneren van een opdracht uit. De Credit Transfer is in tegenstelling tot een Direct Debet namelijk een gegarandeerde betaling.

Innovatie en revolutie
De PSD2 gaat het betaallandschap drastisch veranderen. Zowel de banken als nieuwe toetreders gaan een veelvoud aan nieuwe producten en diensten aanbieden. En met de introductie van instant payments in Nederland zal de snelheid van deze dienstverlening binnen een paar tellen worden afgehandeld. Wie wordt de winnaar, de banken, innovatieve Fintech’s of toch de klanten?

Auteur: Paul Jans, Managing Director bij Enigma Consulting

Gerelateerde artikelen